Razpis postopka kandidiranja in volitev za člane Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov

Kategorija novice: 
Obvestila

V. d. dekanice izr. prof. dr. Polona Šprajc je 31. 3. 2021 izdala Sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev za člane Senata FOV iz vrst študentov.

Kandidature se skladno s 3. členom Sklepa oddajo najkasneje do 7. 4. 2021 do 10. ure – upošteva se rok prispetja kandidature.

Priloge:

V. d. dekanice izr. prof. dr. Polona Šprajc je skladno s IV. in V. točko Sklepa o razpisu postopka kandidiranja in volitev za člane Senata FOV iz vrst študentov dne 1. 4. 2021 izdala dva sklepa, in sicer:

Komisija za pregled kandidatur, ki se je sestala 7. 4. 2021, je oblikovala Kandidatno listo za člane Senata Fakultete za organizacijske vede iz vrst študentov.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.