Posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Kategorija novice: 
Obvestila

Na podlagi 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB12 in 32/2019; v nadaljevanju: Statut UM) in prvega odstavka 24. člena Splošnega akta o organiziranosti in sistemizaciji univerze, članic in drugih članic (Obvestila UM, št. XXXV-1-2017) ter obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) z dne 24. 2. 2020 in Napotkov MIZŠ za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času koronavirusa izdaja rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič naslednji Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. 

Posodobljeno: 13.3.2020