Izvedba študijskega procesa v elektronski obliki

Kategorija novice: 
Obvestila

Zaradi zagotavljanja nemotenega študijskega procesa ter z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa (COVID-19) se predavanja in vaje izvedejo v elektronski obliki. Študentje naj spremljajo navodila v e-učilnici za posamezni predmet.