Dodatek k sklepu o razpisu postopka kandidiranja in volitev za člane Senata FOV UM iz vrst študentov