Bliža se 38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti / 20. - 22. marec 2019

Kategorija novice: 
Obvestila

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru že 38. organizira konferenco o razvoju organizacijskih znanosti. Gre za konferenco z najdaljšo tradicijo na Univerzi v Mariboru, ki vsako leto poveže študente, raziskovalce, gospodarstvenike in predstavnike javne uprave, ki delujejo na področju organizacije in managementa.

Tema letošnje konference je Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije. Tehnologija razvija in spodbuja različna področja delovanja organizacij ter spreminja ustaljene okvire poslovnega sveta v smislu digitalnega. Ekosistem organizacij se skozi različne plasti delovanja posameznika, družbe, nacionalnih in globalnih okvirov prepleta z osnovno celico družbe. Zagotavlja osnovo za preživetje in trajnost. Zaradi kulturnih, družbenih in ekonomskih sprememb, ki so med drugim tudi pod vplivom digitalnih tehnologij, je svet prešel v pozitivne spremembe življenja zaposlenih, organizacij in družbe nasploh.  Povezovanje organizacij v ekosisteme pomeni pot do kompleksnih in neizogibnih povezav, ki ustvarjajo možnosti za dolgoročno povezovanje in moč organizacij. Z usmerjenostjo v inoviranje delovanja s podporo različnih organizacij in ustvarjanjem ekosistemov kot poslovnih modelov, organizacijske vede vnašajo nove principe delovanja v smeri trajnostnega razvoja in neposredne povezljivosti tehnologije s človekom.

38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti v letu 2019 prinaša nov zagon na področju tako dojemanja posameznika kot bistvenega člena organizacij kot tehnologije, ki spodbuja razvoj različnih vidikov povezanih z digitalnimi spremembami. Digitalno podprti zaposleni, digitalno podprto delo in digitalna podpora tehnologije ustvarja nove trende organizacij, ki pa se vedno znova vračajo v bit svojega delovanja – ekosistem kot paradigmo mreženja in povezovanja posameznikov in organizacij.

Konferenca bo potekala od srede, 20. marca do petka 22. marca 2019 v Kongresnem centru Portus v hotelu Slovenija. V sklopu njenega programa,  se bo zvrstilo preko sto referatov in prispevkov v okviru različnih sekcij, organizirani pa bodo tudi drugi vzporedni dogodki, ki bodo obogatili program te tradicionalne konference.

V sredo, 22. marca se bodo domače in mednarodne ekipe študentov pomerile na mednarodnem študentskem tekmovanju v študiji primera, ki študentom omogoča v času študija pridobiti širši vpogled v področje uporabnega znanja in sodelovanje pri iskanju rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi tako domačega kot tujega okolja. Izziv letošnjega tekmovanja bo šel v smeri: Krožno gospodarstvo deluje?

V sklopu četrtkovega konferenčnega programa bo v sodelovanju med Fakulteto za organizacijske vede UM, Uradom RS za meroslovje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, potekal dogodek Meritve – temelj zagotavljanja kakovosti odličnih proizvodov in storitev. Dogodek je namenjen vsem, ki delujejo na področju meritev, standardov in odličnosti ter vsem, ki kakovost proizvodov in storitev uvrščajo na prvo mesto za kupce in organizacije. Dogodek bo potekal med 9. in 12. uro v Portorožu.

Poseben dogodek bo potekal tudi v petek, 22. marca, ko bo Fakulteta za organizacijske vede UM skupaj z Moje Delo.com organizirala dogodek z naslovom Zaposleni 4.0 – Kakšni so izzivi in dobre prakse v sodobnem HR okolju, ki se bo zaključil z okroglo mizo. Na dogodku bodo sodelovali predstavniki podjetij Lek d. d., Gorenje d. d., Domel d. d. in Iskra Tel  d. d. ter soorganizator Moje Delo.com. Dogodek je namenjen vsem, ki vsakodnevno krojijo HR področje v Republiki Sloveniji, se ukvarjajo z aktualnimi vprašanji kadrovskega managementa, študentkam in študentom kadrovskega področja ter vsem tistim, ki jih zanima, zakaj je zaposleni danes in jutri najpomembnejša vez organizacije z okoljem.

Celoten program konference: https://fov.um.si/konferenca/conference-programme/

Več o konferenci: https://fov.um.si/konferenca/sl/

Fakulteta za organizacijske vede UM v domačem in mednarodnem okolju neprestano usmerja  pozornost v trajnostni razvoj in družbeno odgovorno ravnanje. Poleg osnovnega poslanstva izobraževanja in raziskovanja, se s tovrstnimi dogodki kot je tradicionalna mednarodna konferenca v Portorožu, trudi in uspeva dosegati odmevnost po najvišjih kazalnikih kakovosti ter vzpostavlja most znanja in izkušenj med različnimi deležniki, s čimer prispeva k bolj odgovorni in sodobno usmerjeni družbi.

Vabljeni v Portorož!