Vabilo študentom za sodelovanje na projektnem delu

Kategorija novice: 
Obvestila

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede pri izvajanju projekta: »Bionika, pilotni organizacijski modeli strokovnega izobraževanja in sistemsko razmišljanje za digitalni, zeleni in trajnostni razvoj« (šifra projekta NRP 3330-22-3515) vabi k sodelovanju dva (2) študenta magistrskih študijskih programov FOV UM, ki bi študentsko delo lahko opravljala od 1. 3. do 30. 09. 2024. Potrebujemo 1 študenta za enostavno IT podporo projektu in  1 študenta za administrativno podporo projektu.

Več informacij o prijavi boste našli v Vabilu k sodelovanju. Rok za prijave je 28. 2. 2024.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.