Poziv h kandidiranju za Nagrade Univerze v Mariboru študentom 2021

Kategorija novice: 
Obvestila

Študentski svet Univerze v Mariboru je izdal Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru, katerega namen je prepoznati študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva.

Vloge za posamezno nagrado je potrebno oddati na predpisanem obrazcu in priložiti ustrezno dokumentacijo najkasneje do 16. 3. 2021 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.