Rezultati projekta »Po kreativni poti do znanja« zanimivi za bodoče študente

Kategorija novice: 
Obvestila

Na povabilo Javnih štipendijskih, razvojnih, invalidskih in preživninskih skladov Republike Slovenije so študentje Fakultete za organizacijske vede v okviru 11. Informative -  Sejem izobraževanja in poklicev, ki se je odvijal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani dne 25. in 26. januarja 2019, predstavili projekt »Po kreativni poti do znanja«.

Študentki magistrskega študija Maruša Props in Rebeka Benda sta v intervjuju z Rokom Trkajem predstavili projekt z naslovom Oblikovanje kompetenčnega modela v podjetju DHL Global Forwarding, d.o.o.

V pet mesecev trajajočem projektu, ki je potekal pod mentorstvom prof. dr. Iztoka Podbregarja in izr. prof. dr. Polone Šprajc, je skupina študentov oblikovala kompetenčni model za izbrano podjetje. V pogovoru sta predstavnici projekta bodočim študentom predstavili način dela v okviru projekta, izpostavili sta glavne rezultate, prednosti ter pozitivne vidike izkušnje, ki jih sodelovanje pri takem projektu prinese posamezniku. Omenjeni projekt je bil v preteklem študijskem letu nagrajen tudi za najboljši raziskovalni dosežek v letu 2017/18.