Objavljen članek mednarodne interdisciplinarne raziskovalne skupine, kjer je kot vodilni avtor sodeloval red. prof. dr. Andrej Škraba

Kategorija novice: 
Obvestila

V mesecu decembru je bil pri ugledni znanstveni reviji PLOS ONE objavljen prispevek »Identification of COVID-19 spread mechanisms based on first-wave data, simulation models, and evolutionary algorithms«, ki ga je pripravila mednarodna interdisciplinarna raziskovalna skupina, v kateri je, kot vodilni avtor sodeloval red. prof. dr. Andrej Škraba iz Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Naslovili so tematiko identifikacije mehanizmov širjenja okužb COVID-19. Z analizo podatkov prvega vala širjenja epidemije in parametrizacije klasičnih ter modificiranih simulacijskih modelov s pomočjo evolucijskih algoritmov je bila potrjena prisotnost neidentificiranih mehanizmov širjenja epidemije COVID-19, ki niso odvisni le od interakcije med okuženimi in dovzetnimi. Pridobljeni rezultati lahko doprinesejo k pojasnitvi vzrokov za neuspešnost zaščitnih ukrepov, ki so temeljili predvsem na omejevanju stikov.

Več informacij: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0279427

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.