Zagovor doktorske disertacije – mag. Andrej KOLOŽVARI, univ. dipl. org.

Kategorija novice: 
Zagovori zaključnih del

mag. Andrej KOLOŽVARI, univ. dipl. org., bo javno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: 

ZASNOVA INVALIDSKEGA VOZIČKA KOT KIBERFIZIČNEGA SISTEMA IN ANALIZA VPLIVA UPORABE NA ORGANIZACIJO REHABILITACIJSKEGA PROCESA

v sredo, 20. januarja 2021 ob 14. uri, videokonferenčni zagovor preko aplikacije MS Teams .

Komisija za zagovor doktorske disertacije:

predsednik komisije:   izr. prof. dr. Polona Šprajc

mentor:                        red. prof. dr. Andrej Škraba

somentor:                    red. prof. dr. Anton Zupan  

član:                            red. prof. dr. Miro Gradišar  

član:                            red. prof. dr. Zvone Balantič 

                                                                                                                                                                                                               

V kolikor bi si želeli zagovor doktorske disertacije ogledati, za vključitev v videokonferenco pišite na e-naslov doktorski.fov@um.si, najkasneje dan pred zagovorom do 13. ure. 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.