Prof. dr. Marko Ferjan, prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Polona Šprajc, Petra Robnik in prof. dr. Eva Jereb soavtorji znanstvene monografije »Athletes Friendly Education«

Kategorija novice: 
Obvestila

Pri založbi Verlag Dr. Kovač v Hamburgu je izšla znanstvena monografija z naslovom »Athletes Friendly Education«. Avtorji monografije so:  red. prof. dr. Marko Ferjan, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Polona Šprajc, Petra Robnik in red. prof. dr.  Eva Jereb. Recenzenta sta bila red. prof. dr. Edvard Kolar in red. prof. dr. Maja Zalaznik.

Monografija je nastala v okviru ERASMUS + projekta Athletes Friendly Education – AFE (603523-EPP-1-2018-1-SI-SPO-SCP).

Štirje avtorji te knjige prihajajo iz Fakultete za organizacijske vede, Petra Robnik pa je doktorska študentka, zaposlena na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Na fakulteti so  desetletjih njenega obstoja študirali številni vrhunski športniki: državni reprezentanti  v različnih panogah, nekaj državnih, evropskih in tudi svetovnih ter olimpijskih medaljistov v različnih športnih panogah. 

Mnogi od teh študentov so diplomirali, nekateri žal niso dokončali študija. Vsakega, ki je diplomiral, so zelo veseli in pri vsakem študentu športniku, kjer so bile težave, so se spraševali, kaj je šlo narobe.

V knjigi avtorji izpostavljajo nekatere vidike, katere je v šolah in na fakultetah treba upoštevati pri delu z vrhunskimi športniki. Vidik sistemskih rešitev na ravni države, pomen evalvacij izobraževalnih ustanov, zavzetost dijakov in študentov, pomen e-izobraževanja za vrhunske  športnike, primernost koncepta učeče se organizacije za delo s športniki in vpliv prilagoditev kurikuluma pri posameznih predmetih. Delo s študenti športniki ni industrija. Zato v knjigi avtorji ne ponujamo receptov, ker recepti za delo s športniki ne obstajajo. Vsebino knjige je treba razmeti kot nabor vsebin, o katerih je treba razmišljati, kadar delamo z dijaki oziroma študenti športniki.

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.