Strokovna ekskurzija študentov v Sektorju tehnologij ZPIZ

Kategorija novice: 
Obvestila

Danes so se študenti univerzitetnega študijskega programa OM informacijskih sistemov v okviru predmeta Projekt izgradnje informacijske tehnologije, pod mentorstvom red. prof. dr. Roberta Leskovarja, udeležili strokovne ekskurzije v Sektorju informacijskih tehnologij Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Zaposleni na ZPIZ so za naše študente, poleg predstavitve zavoda in ogleda varnega sistemskega prostora, pripravili vrsto zanimivih predavanj na teme varovanje osebnih podatkov, informacijske varnosti, razvojnih oz. projektnih metodologij ZPIZ, razvojnih orodij RASD in IKT infrastrukture. Vse te vsebine, ki so jih predstavili na ZPIZ bodo študentom v pomoč pri pripravi rešitev z orodjem RASD, ki bodo omogočale shranjevanje pooblastil v podatkovni zbirki Oracle in sinhronizacijo z imenskimi imeniki LDAP in AD, kar je cilj projektne naloge pri predmetu Projekt izgradnje informacijske tehnologije. 

Strokovna ekskurzija študentov FOV je le ena od aktivnosti, ki so predvidene v letošnjem sporazumu o sodelovanju med FOV UM in ZPIZ, kar kaže na odlično sodelovanje med institucijama. Ob tej priložnosti se gostitelju mag. Edmondu Pajku, direktorju Sektorja informacijskih tehnologij na ZPIZ in njegovim sodelavcem iskreno zahvaljujemo za odlično podane vsebine in zelo koristno izkušnjo.