Poziv študentom k sodelovanju v projektu Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih II.

Kategorija novice: 
Obvestila

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s podjetjem POR, Podjetje za organizacijo in razvoj, d.o.o., razpisuje v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020« dve plačani raziskovalni študijski praksi. Študenta bosta sodelovala s študenti iz drugih fakultet (FERI UM in EF UL ).

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na enega od spodaj navedenih študijskih programov Fakultete za organizacijske vede ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki. In ne smejo sodelovati v drugem projektu istega razpisa.

V projektu sodelujeta:

  • 2 študenta FOV UM ( visokošolskega strokovnega študija OMIS, magistrskega študija IPS),
  • 5 študentov FERI UM (magistrski študij Informatika in tehnologije komuniciranja, en iz univerzitetene stopnje) in
  • 1 študent EF UL (podjetništvo).

Izpolnjeno prijavnico (na koncu tega dokumenta) pošljite po elektronski pošti z zadevo »Po kreativni poti do znanja« na naslov: borut.werber@fov.uni-mb.si do vključno 7. 2. 2019 do 12. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. V primeru, da bo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, bo izbirna komisija naredila izbor po navedenih kriterijih v prijavnici. Prijavljeni študenti bodo o izboru obveščeni najkasneje do 10. 2. 2019.