Vabilo študentom za sodelovanje v projektu javnega razpisa za sofinanciranje projektov

Kategorija novice: 
Obvestila

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z organizacijo MEPI razpisuje v okviru programa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018« tri plačane raziskovalne prakse. Študenti bodo sodelovali s štirimi študenti drugih fakultet.

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na enega od spodaj navedenih študijskih programov Fakultete za organizacijske vede ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Izpolnjeno prijavnico (v priloženem dokumentu) pošljite po elektronski pošti z zadevo »Študentski inovativni projekti« na naslov: polona.sprajc@fov.uni-mb.si do vključno 5. 2. 2018 do 12. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. V primeru, da bo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, bo izbirna komisija naredila izbor po navedenih kriterijih. Prijavljeni študenti bodo o izboru obveščeni najkasneje do 9. 2. 2018.