Sistematični zdravniški pregledi za študente 1. letnika dodiplomskih študijskih programov

Kategorija novice: 
Obvestila

Objavljamo seznam študentov 1. letnika dodiplomskih študijskih programov 2017/2018 (redni+izredni), ki so vabljeni na sistematični zdravniški pregled. Študenti si termine med seboj lahko zamenjate ali se pridružite enemu od terminov, ki vam ustreza. O teh zamenjavah ZD ni potrebno predhodno obveščati.

Prosimo vas, preverite ali imate urejeno zdravstveno zavarovanje. 

Udeležba študentov na sistematskem pregledu je plačana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (torej za študente brezplačna). Gre za pravico, ki je študentu s strani zdravstvenega sistema ponujena, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa ne določa obvezne udeležbe ali morebitnih posledic opustitve pregleda s strani študentov. Študent ima pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi (torej ZZVZZ), če ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb oziroma ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnih zavodov.

Razpored skupin