Gorenjski in ljubljanski srednješolci tekmovali v študiji primera

Kategorija novice: 
Obvestila

Prejšnji teden sta Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Gimnazija Franceta Prešerna za dijake gorenjskih in ljubljanskih srednjih šol v Kranju organizirali Tekmovanje v reševanju študije primera. Izziva, ki se ga je lotilo osem ekip dijakov, so letos okoljsko obarvali, saj so ga pripravili v sodelovanju s programom Ekošola.

Študija primera je interaktivna pedagoška metoda, h kateri dijaki ali študentje pristopijo kot ključni nosilci reševanja konkretnega primera ali izziva iz realnega okolja. Letošnjega tekmovanja v študiji primera so se udeležili dijaki iz srednjih šol iz Kranja in Ljubljane: Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, Gimnazije Ledina in Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj.

Izziv tekmovanja v reševanju študije primera, so pripravili v programu Ekošola, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci, dijaki in študenti. Po predstavitvi izziva so dijaki imeli na voljo dva dni, da analizirajo problem ter pripravijo rešitev, tretji dan pa so morali rešitev tudi predstaviti. Letošnji izziv je bil zahteven, saj so morali dijaki pripraviti rešitev, kako povečati prepoznavnost programa Ekošola v širši javnosti in kako povečati aktivno vključenost dijakov v izvajanje okoljskih aktivnosti v programu Ekošola in v vsakodnevnem življenju.

Strokovna komisija tekmovanja v sestavi mag. Gregor Cerar (Ekošola), Lucija Marovt (Ekošola), red. prof. dr. Eva Jereb (UM FOV) in Blaž Sašek (UM FOV) je kot najboljšo rešitev Tekmovanja v reševanju študije primera razglasila rešitev skupine Eko svizci, Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Drugo mesto je zasedla skupina EP, ki so jo sestavljali dijaki Gimnazije Franceta Prešerna, tretje mesto pa ekipa dijakov Gimnazije Ledina pod imenom Ledina.

Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola v Sloveniji, je ob zaključku tekmovanja dejal: »Vse ekipe so pripravile dobre rešitve in zelo težko je bilo izbrati zmagovalce. Najboljše tri ekipe so pri rešitvah upoštevale, da je za prepoznavnost programa treba v aktivnosti vključevati več ciljnih skupin. Pri zmagovalni skupini je pretehtalo, da je zastavila ambiciozno in mladim dejansko najbolj prilagojeno rešitev. Zagotovo je Tekmovanje v študiji primera za vsakega sodelujočega dijaka izjemno dobra izkušnja in jim bo koristilo tako pri učenju kot pri praktičnem delu v prihodnosti.«

Tekmovanja v študiji primera na FOV UM organizirajo že od leta 2012. Do danes je v sklopu teh tekmovanj sodelovalo preko 300 dijakov in študentov. Celoten koncept tekmovanja je prilagojen znanju in izkušnjam dijakov oziroma študentov ter ponuja celovit koncept usposabljanja in pridobivanja znanja na različnih ravneh in področjih, ki so prisotni v vsaki organizaciji.  Na ta način želimo mladim, bodočim študentom, pokazati, na kakšen način lahko razvijajo svoje kompetence in inovativnost.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.