e-Strokovno posvetovanje: Kakovostna komunikacija, zaupanje, motivacija in odnosi med mladimi ter vplivi izobraževanja na daljavo

05. 12. 2022
12:00
Lokacija: 
Online
MS Teams
Slovenia

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 12. uri organizira e-strokovno posvetovanje na temo: »Kakovostna komunikacija, zaupanje, motivacija in odnosi med mladimi ter vplivi izobraževanja na daljavo«, ki je namenjeno kariernim svetovalcem srednjih šol in širši javnosti. E-strokovno posvetovanje bo potekalo na daljavo, v spletnem okolju MS Teams. Pridružite pa se lahko brezplačno.

Z e-posvetovanjem, ki ga na fakulteti organiziramo tradicionalno, želimo odpreti in spodbuditi razmišljanja med drugim na naslednjih izhodiščih:

• Vloga kakovostne komunikacije in zaupanja mladih.
• Pomen motivacije in odnosi med mladimi.
• Kako odnosi in zaupanje, izboljšajo zaupanje vase?
• Vplivi izobraževanja na daljavo – prednosti in slabosti.

Na ta vprašanja in morebitna druga bomo odgovorili na e-posvetovanju, ki ga bo vodila prof. dr. Polona Šprajc, prodekanica za izobraževalno dejavnost fakultete.

K e-posvetovanju smo povabili tudi dr. med. Sanelo Banović, ki bo za karierne svetovalce pripravila nadvse zanimivo predavanje Kakovostna komunikacija, zaupanje, motivacija in odnosi med mladimi ter vplivi izobraževanja na daljavo.

Več informacij: https://studiraj.fov.um.si/posvetovanjekariernihsvetovalcev.html

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.