40. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah

17. 03. 2021 to 19. 03. 2021
09:00 to 15:00
Lokacija: 
Portorož
Portorož
Slovenia

V veliko čast nam je, da vas lahko povabimo na 40. mednarodno znanstveno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti, ki se bo odvila med 17. in 19. marcem 2021. V štirih desetletjih se je, večinoma na slovenski obali, odvila konferenca, ki je povezala akademsko, strokovno javnost, študentke in študente. Skozi leta se konferenca vedno bolj približuje ustvarjanju močnega mostu med akademsko in strokovno javnostjo.

40. jubilejna mednarodna znanstvena konferenca nosi naslov Vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah. Živimo v času nenehnih sprememb, pri čemer človek je in bo tisti, ki je gonilo razvoja sprememb v družbi in organizacijah. Ravno zato verjamemo, da nas bo aktualni naslov povezal in bomo ponovno ustvarili možnosti za izmenjavo izkušenj, mnenj ter pogledov na naš, organizacijski skupen jutri.

Konferenca bo potekala od srede, 17. marca do petka 19. marca 2021. V sklopu njenega programa,  se bo zvrstilo preko osemdeset referatov in prispevkov v okviru različnih sekcij, organizirani pa bodo tudi drugi vzporedni dogodki, ki bodo obogatili program te tradicionalne konference. 

Konferenca se bo pričela v sredo, 17. marca 2021 ob 9:00 uri z otvoritvijo, na kateri bo udeležence najprej pozdravil rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Zdravko Kačič. Ob 40. jubileju konference so organizatorji, poleg vabljenega predavatelja iz Fakultete za organizacijske vede iz Kranja, povabili k sodelovanju tudi vabljeni predavateljici iz Fakultete organizacionih nauka Beograd in Fakultete za organizacijo in informatiko Varaždin.

Po otvoritvi se bo program nadaljeval z različnimi tematskimi sekcijami in Mednarodnim študentskim tekmovanjem v reševanju študije primera, na katerem se bodo študentske ekipe pomerile v iskanju rešitve na izziv, ki ga bo letos pripravilo podjetje Aparati d.o.o., soorganizator tekmovanja. Omenjeno mednarodno tekmovanje študentom omogoča v času študija pridobiti širši vpogled v področje uporabnega znanja in sodelovanje pri iskanju rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi tako domačega kot tujega okolja. Več: https://konferenca.fov.um.si/o-konferenci/studentsko-tekmovanje-v-studiji-primera/.

V sklopu četrtkovega konferenčnega programa bo v sodelovanju med Fakulteto za organizacijske vede UM in Uradom RS za meroslovje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal dogodek Meritve za večjo stopnjo varnosti in zdravja, na katerem bodo predstavniki zasebnega in javnega sektorja predstavili dobre prakse in izkušnje s področja meritev. Še posebej bo v sklopu tega dogodka zanimiva okrogla miza Meritve v delovnih okoljih. Program celotnega dogodka je zelo bogat in podkrepljen z najboljšimi praksami iz Slovenije na področju merjenj in pomena meritev v gospodarstvu. Več: https://konferenca.fov.um.si/meritve/.

Tudi v letošnjem letu bo Fakulteta za organizacijske vede UM v sodelovanju s spletnim portalom MojeDelo.com, na podlagi natečaja za najboljšo kadrovsko prakso, podelila nagrado za najboljšo kadrovsko prakso v Republiki Sloveniji. V sklopu programa tega posebnega dogodka, bo v četrtkovem programu konference predstavljenih 6 najboljših praks podjetij, ki so po presoji strokovne komisije uvrščeni med šest finalistov natečaja za najboljšo kadrovsko prakso. Strokovna komisija bo ob koncu predstavitev razglasila tudi najboljšo kadrovsko prakso 2021, na podlagi kriterija: Inovativnost na kadrovskem področju v pogojih COVID-19. Več: https://nkp.fov.um.si/.

Fakulteta za organizacijske vede UM v domačem in mednarodnem okolju neprestano usmerja  pozornost v trajnostni razvoj in družbeno odgovorno ravnanje. Poleg osnovnega poslanstva izobraževanja in raziskovanja, se s tovrstnimi dogodki kot je tradicionalna mednarodna konferenca v Portorožu, trudimo in uspevamo dosegati odmevnost po najvišjih kazalnikih kakovosti ter vzpostavljamo most znanja in izkušenj med različnimi deležniki, s čimer prispevamo k bolj odgovorni in sodobno usmerjeni družbi.

Ne glede na to, da bo druženje in konferenčni program potekal na daljavo verjamemo, da bomo na enem mestu potrdili naše pretekle dosežke in odprli nove poti ter smeri razvoja organizacijskih znanosti skupaj z mednarodnimi in slovenskimi udeleženci konference.

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani: http://konferenca.fov.um.si/

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.