23. 09. 2020 to 24. 09. 2020
09:00 to 15:00
Lokacija: 
Online
Kranj
Slovenia

Fakulteta za organizacijske vede UM je uspešno zaključila 39. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije«, ki je v dveh dneh na številnih dogodkih povezala akademsko javnost, raziskovalce, gospodarstvenike, študente in ostale.

Konferenca, ki tradicionalno spodbuja in v zadnjih letih vse bolj povezuje akademska dognanja s strokovnimi rešitvami gospodarstva in negospodarstva je letos najprej prinesla izziv, predvsem pa možnosti za povezovanje in umestitev idej za prihodnost delovanja organizacij na krilih digitalne transformacije in inovativnosti ter spodbuja dojemljivost digitalizacije kot ključnega člena za posameznika, procese in informacije v smeri razvoja poslovnih modelov organizacij. V percepciji sodobnih organizacij nam krožišče v relativno kratkem času omogoča hitrejšo pretočnost izkušenj, idej in smernic digitalne transformacije ter obenem zmanjšuje čas negotovih odločitev. Spreminjanje ustaljenih poslovnih modelov skupaj z razvojem idej, spodbujanjem inovacij in tehnologije, spodbuja management sprememb v smeri vse večje sinergije inovativnosti ter digitalne transformacije.

Konferenca je večji del, zaradi epidemije COVID-19, potekala na daljavo, in sicer v sredo, 23. septembra in v četrtek, 24. septembra. V sklopu njenega programa,  se je zvrstilo preko sedemdeset referatov in prispevkov v okviru različnih sekcij, organizirani pa so bili tudi drugi vzporedni dogodki, ki so obogatili program te tradicionalne konference. 

V sredo, 23. septembra so konferenco otvorili z vabljenima predavanima doc. dr. Aide Kamišalić Latifič, inženirke leta 2019 in mag. Rosane Lamut Strle, pravne strokovnjakinje s področja varstva osebnih podatkov. Poleg različnih tematskih sekcij v sklopu katerih so se predstavili referati različnih tematik, pa je letos prvič potekal vzporedno tudi program mednarodnega IoT dogodka Living bits and Things, ki je vodilni poslovno – tehnološki dogodek s področja interneta stvari v regiji osrednje in vzhodne Evrope ter Balkana.

Tudi četrtkov program konference je bil zelo pester, saj so poleg izvedbe različnih tematskih sekcij potekali tudi posebni dogodki. Eden od teh je vsekakor že tradicionalni dogodek s področja merjenj in pomena meritev v gospodarstvu, ki ga Fakulteta za organizacijske vede UM vsako leto pripravi z Uradom RS za meroslovje. Dogodek Meritve danes in jutri je bil namenjen vsem, ki delujejo na področju meritev, standardov in odličnosti ter vsem, ki kakovost proizvodov in storitev uvrščajo na prvo mesto za kupce in organizacije.

Letos je bila v sklopu konference, na podlagi natečaja za najboljšo kadrovsko prakso, podeljena tudi Nagrada za najboljše kadrovske prakse v Republiki Sloveniji. Na posebnem dogodku, ki ga je podprl SPIRIT (Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) v sodelovanju z MGRT RS in ga pripravljata Fakulteta za organizacijske vede UM in karierni portal MojeDelo.com, so bile v četrtek, 24. septembra 2020, predstavljene najboljše kadrovske prakse v Republiki Sloveniji. Nagrado za najboljše kadrovske prakse 2020 je prejelo podjetje Plastika Skaza, d. o. o., nagrado za najboljše kadrovske prakse 2020 – častna omemba pa podjetje Lek, d. d. Po podelitvi je dr. Janko Ignjatović, vodja razvojnih projektov v Razvojnem centru Slovenija in novi predsednik organizacijskega odbora BioCampa povedal: »Cilj Novartisa je postati vodilna farmacevtska družba, kar je mogoče le z vrhunskimi kadri na vseh področjih delovanja. BioCamp je ena izmed kadrovskih praks, poleg Novartisovega kariernega zajtrka in drugih dogodkov, ki jih načrtujemo in izvajamo v Novartisu v Sloveniji s ciljem priti v stik z najboljšimi. Na BioCampu najperspektivnejši študenti iz regije in širše dobijo neposreden vpogled v dinamično mednarodno poslovno okolje farmacevtske industrije ter priložnost interakcije s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi managerji. Projekt predstavlja edinstveno priložnost za mlade talente, zato nas veseli, da so naša prizadevanja prepoznana v slovenski kadrovski stroki in da tudi tukaj presegamo meje in postavljamo nove standarde.«

40. jubilejna mednarodna znanstvena konferenca bo potekala med 17. in 19. marcem 2021. Želimo si, da bo toliko ali še bolj uspešna kot letošnja.

 

Nekaj utrinkov iz konference:

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.