30. 09. 2021
10:00
Lokacija: 
FOV UM
Kranj
Slovenia

V četrtek, 30. septembra 2021 bo v sklopu dogodkov uvajalnega tedna za bruce, tudi na Fakulteti za organizacijske vede organiziran uvajalni seminar, na katerem bomo brucem predstavili informacije, s katerimi boste lažje vstopili v svet študija.

Program uvajalnega seminarja FOV UM:

10.00 Pozdrav brucem in bruckam
Nagovor red. prof. dr. Iztoka Podbregarja, dekana Fakultete za organizacijske vede UM in predstavitev vodstva ter fakultete.

10.10 Študij organizacijskih ved
Predstavitev FOV UM in pozdrav izr. prof. dr. Polona Šprajc, prodekanice za izobraževalno dejavnost.

10.20 Raziskujem na fakulteti
Predstavitev področja raziskovalne dejavnost s strani doc. dr. Damjana Maletiča, prodekana za raziskovalno dejavnost.

10.30 Študij organizacijskih ved tudi v tujini
Predstavitev področja mednarodne dejavnosti fakultete s strani izr. prof. dr. Anja Žnidaršič, prodekanice za mednarodno dejavnost.

10.40 Komunikacija in sodelovanje s profesorji ter pomoč pri študiju
Predstavitev tutorske dejavnosti na FOV s strani doc. dr. Marjete Marolt, vodje tutorjev profesorjev in študentke Katje Hrovatič, vodje tutorjev študentov FOV.

10.45 Karierna pot naših študentov in aktivnosti na FOV
Predstavitev dejavnosti Karierenega centra fakultete s strani vodje Kariernega centra ga. Petre Gorjanc.

10.50 Potrebujem gradivo za izpit ali želim kaj novega izvedeti?
Predstavitev dejavnosti knjižnice fakultete s strani vodje knjižnice, ga. Anita Breceljnik.

10.55 Študentsko življenje in povezovanje v okviru študentskih organizacij
Predstavitev dejavnosti študentskih organizacij in pozdrav prodekanice za študentska vprašanja, ga. Klavdije Kastelic.

11.00 Kje dobim informacije o prijavi na izpit, govorilnih urah in še kaj?
Predstavitev dela Referata za študentske zadeve s strani ga. Romane Lesjak, vodje referata za študentske zadeve.

11.10 Kako poteka delo v e-učilnici in uporaba spletnega orodja Moodle
Predstavitev dela v e-učilnicah in uporabe spletnih orodij s strani ga. Ana Kranner Porenta, vodje CIIT in doc. dr. Braneta Šmitka.

11.15 Spoznajmo se – druženje brucev in bruck, študentov in študentk ter profesorjev

 

Dobrodošli brucke in bruci generacije 2021/2022 na FOV UM.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.