22. 09. 2021 to 24. 09. 2021
09:00 to 13:30
Lokacija: 
FOV UM
Online
Slovenia

Fakulteta za organizacijske vede UM na vsake dve leti skupaj s Slovenskim društvom Informatika, Sekcijo za operacijske raziskave in Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani, organizira Simpozij o operacijskih raziskavah, katerega namen je popularizacija operacijskih raziskav za reševanje kompleksnih problemov (v ekonomiji, računalništvu, organizaciji, ekologiji…) in spodbujanje k nadaljnjim raziskavam. Na simpoziju se srečajo udeleženci iz različnih držav, ki predstavijo prispevke in nove rešitve s področja operacijskih raziskav, izmenjajo izkušnje, spoznanja in prepoznajo praktične probleme, ki jih je moč reševati z metodami operacijskih raziskav.

Letošnji, 16. simpozij o operacijskih raziskavah / 16th Symposium on Operations Research in Slovenia (SOR'21) bo potekal od 22. do 24. septembra 2021 na daljavo.

Več o udeležbi in sodelujočih boste našli na spletni strani: https://sor.fov.um.si/.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.