30. 09. 2022
10:00
Lokacija: 
UM FOV
Kidričeva cesta 55a / Predavalnica 111
Kranj
Slovenia

Na Fakulteti za organizacijske vede bo za bodoče študentke in študente v petek, 30. septembra 2022 ob 10. uri organiziran Uvajalni dan na katerem bodo predstavljene različne informacije v zvezi s študijem na FOV. Program uvajalnega dne je sledeč:

1. Pozdravni nagovor dekana fakultete - Sprejem brucev in bruck (prof. dr. Iztok Podbregar, dekan)

2. Študij organizacijskih ved s prodekanico za izobraževalno dejavnost, študiram tudi v tujini (prof. dr. Polona Šprajc)

3. Raziskujem, sodelujem na raziskovalnih projektih s prodekanom za raziskovalno dejavnost (doc. dr. Damjan Maletič)

4. Tutorji – kdo smo in kaj počnemo? S koordinatorko tutorjev profesorjev in koordinatorko tutorjev študentov (doc. dr. Marjeta Marolt, ga. Klavdija Kastelic)

5. Karierna pot naših študentov in širok nabor dejavnosti, ki potekajo na fakulteti (ga. Petra Gorjanc)

6. Predstavitev strokovnih služb:

  • Referat za študentske zadeve: vpisi, urniki, študijsko svetovanje, pridobitev posebnega statusa študenta ... (ga. Romana Lesjak)
  • Knjižnica: izposoja gradiva (ga. Anita Breceljnik)
  • CIIT – IT storitve na fakulteti, e-izobraževanje (ga. Ana Kranner Porenta)

7. Študentsko življenje in povezovanje v študentske organizacije (ga. Klavdija Kastelic)

Uvajalni dan FOV bo potekal v sklopu Uvajalnega tedna Univerze v Mariboru. Univerza pripravlja v sklopu omenjenega tedna različne dogodke za bodoče študente. Celoten program uvajalnih dni je dosegljiv na spletni strani: https://moja.um.si/bodoci-studentje/SiteAssets/Strani/dogodki/Uvajalni%20teden%202022-2023%20-%20program.pdf.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.