22. 06. 2021
13:15
Lokacija: 
FOV UM
Online
Slovenia

Napovedujemo 5. Tribuno o razvoju študija na FOV UM, ki bo potekala v torek, 22. junija 2021 ob 13.15 uri preko MS Teams orodja. Gre za vsakoletno srečanje študentov in profesorjev, namenjeno predvsem odpiranju mnogoterih tem, ki jih prinaša pedagoško delo ter proces izobraževanja. Glede na to, da je letošnje leto zaradi epidemije zahtevalo od vseh nas prilagoditve, ki smo jih s študijskim procesom sicer brez posebnih težav izvedli je še kako dobrodošlo, da se svojimi stališči oz. mnenji pridruži čim več študentk in študentov FOV.

Tematsko je tribuna osredotočena na naslov: »Študij na FOV UM preko MS Teams – v času korone ali tudi naprej?«

Dogodku pa se lahko pridružite s klikom na spodnjo povezavo (MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI1NzFlZjEtZTU5Mi00YjYzLTk5NWQtNTk3YzViOTc1NDI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ba8887-12bc-40b0-8228-fa14fae8427a%22%7d

***

Prijava na dogodek: https://1ka.arnes.si/a/26406.
Povezava do dogodka bo objavljena dan pred dogodkom.

***

Študente vabimo, da izpolnijo anketo, ki bo podlaga za diskusijo na 5. tribuni o razvoju študija na FOV UM: https://1ka.arnes.si/a/26403.

***

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.