13. 06. 2018
13:00
Lokacija: 
predavalnica 303
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
Slovenia

V sredo 13. junija 2018 ob 13. uri, bo v predavalnici 303 Fakultete za organizacijske vede UM potekala 2. tribuna o razvoju študija na FOV UM skupaj s predstavniki vodstva fakultete ter študentskim svetom, predstavniki FOVŠ-a in ostalimi študenti.

Znanost je področje, ki vsakodnevno odpira nove poglede in spoznanja, a vsaka rešitev zastavlja nove izzive in z njimi povezana vprašanja.
Na fakulteti si želimo pedagoško delo graditi na način, ki bo v čim večji meri reševal vprašanja znanosti in raziskav aktualnega časa ter usmerjal študente na pravo pot znanja v smeri njihovih kariernih poti.

Tribuna o razvoju študijskih programov je namenjena predvsem odpiranju mnogoterih vprašanj, ki jih imamo visokošolski učitelji v zvezi s študijem in izvajanjem pedagoškega dela ter odpiranju vprašanj, ki jih imate študenti. Predvsem si želimo slišati doživljanje vašega vsakdana kot študenta in ključne točke tribune usmeriti v naslednja izhodišča:

  • Kaj vam predstavlja študij ter na kakšen način želje študija uresničujete na FOV UM?
  • Katera so tista področja oz. vprašanja, ki jih lahko v povezavi s pedagoškim delom razrešimo v skupno korist?
  • Katera so interesna področja, kjer bi morali slišati in upoštevati vaše želje in pričakovanja?
  • Kako si predstavljate idealni študij na FOV UM?
  • Kaj boste pohvalili in kje nam boste pokazali izzive, ki jih bomo skupaj v zadovoljstvo vseh reševali v prihodnje?
  • Odprta vprašanja, sugestije in predlogi …

Želimo si predvsem obiska študentov, ki bodo prisluhnili našim idejam ter odprli tista vprašanja, ki se vam zastavljajo vsakodnevno ali tekom študija, pa zaradi časovnih ali drugih okvirov ostajajo neslišna.