20. 04. 2021
15:30
Lokacija: 
FOV UM
Online
Slovenia

V torek, 20. aprila 2021 ob 15.30 se bodo študenti naše fakultete, ki jih zanima nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih FOV UM, lahko v živo priključili spletni klepetalnici, na kateri bo pogovor tekel o možnostih nadaljevanja študija oziroma o nadaljnji gradnji študijskih karier študentov FOV.

Na klepetalnici bodo sodelovali tako učitelji kot študenti. Udeleženci bodo lahko vprašali vse, kar jih zanima v zvezi z nadaljevanjem študija na naših podiplomskih študijskih programih.

***

Študenti zaključnih letnikov študijskih programov ste dobrodošli, pridružite pa se lahko tudi ostali, ki vas zanima nadaljevanje študija na naši fakulteti.

Na dogodek se prijavite preko spletnega obrazca: https://1ka.arnes.si/a/19412 , na podlagi katerega boste prejeli povezavo do dogodka.

Povezava do dogodka: Pridružite se srečanju v aplikaciji Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc1NDRlYjQtM2JmYy00NGI1LTkxY2QtNzhjZWY3OWJiMzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22cc302e98-7d82-4ad2-97db-2491b83a8b6d%22%7d
(dogodku se lahko pridružite preko brskalnika Chrome ali aplikacije MS Teams s klikom na povezavo v zgornji vrstici)

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.