04. 05. 2021 to 25. 05. 2021
16:00 to 16:30
Lokacija: 
FOV UM
Online
Slovenia

V mesecu maju bomo na FOV zopet organizirali torkove klepetalnice, na katerih bodo bodoči študenti pridobili informacije, ki jim bodo pomagale k lažji odločitvi za vpis na dodiplomske ali podiplomske študijske programe naše fakultete.

V klepetu bodo sodelovali tako profesorji kot strokovne sodelavke Referata za študentska vprašanja, ki bodo bodočim študentom odgovarjali na vprašanja v zvezi s študijem in prijavno vpisnem postopku na fakulteto, pogojih za vpis idr. S strani študentov, ki se bodo pridružili v klepetalnice bomo iz prve roke izvedeli, kako je študirati na FOV. 

Klepetalnice bodo potekale v živo, preko spletnega orodja MS Teams. Pridružite se ob torkih (v mesecu maju) med 16. in 16.30 uro in se prijavite preko spletne povezave: https://1ka.arnes.si/a/21244.

Današnjemu srečanju, ki se bo odvijal 25. maja ob 16.00 uri, pa se lahko pridružite tudi s klikom na spodnjo spletno povezavo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE5Yjg0NGQtZGJiNC00MGI5LWEwNzktNGRjMDdhY2U1NWM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22bd7bd293-5e71-4604-bd6a-32cd1cb54620%22%7d

***

V kolikor želite biti obveščeni o informacijah v zvezi z vpisom in študijem na FOV, se lahko prijavite na naše e-novice: https://studiraj.fov.um.si/enovice.html.

Več informacij o vsebinah naših študijskih programov in možnostih študija pa boste našli na spletnih straneh: https://studiraj.fov.um.si/studenti_studij.html ali https://fov.um.si/sl

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.