09. 04. 2020
14:00
Lokacija: 
FOV UM, Kidričeva cesta 55a
Kranj
Slovenia

Preklic postopka volitev dekana FOV UM
Senat Fakultete za organizacijske vede je na 4. izredni seji dne 1. 6. 2020 sprejel sklep o preklicu postopka volitev dekana FOV UM. S tem je preklican Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za organizacijske vede UM  št. 022-1/2020/1/110-UB z dne 9.4.2020.