Okrogla miza »Retrospektiva Fakultete za organizacijske vede«

13. 03. 2018
13:00
Lokacija: 
Kidričeva 55a
Kranj
Slovenia

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ena od ustanovnih članic Univerze v Mariboru, v letošnjem letu praznuje 60 let razvoja organizacijskih ved.

Skozi svojo slikovito zgodovino je Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru prestala marsikatero izkušnjo, dosegla marsikateri zadani cilj in si venomer znala postavljati smele in pogumne izzive. Ustanovljena je bila leta 1958 v Kranju kot Zavod za izobraževanje in proučevanje organizacije dela. Kot prva fakulteta je v slovenskem prostoru ponudila izobraževalne programe s področja organizacije in managementa, ki jih posodablja in razvija na različnih področjih proučevanja.

Razvoj organizacijskih ved se je z leti spreminjal in posodabljal glede na smernice, ki jih je narekovalo okolje, zato so študijski programi fakultete zasnovani tako, da diplomanti prejmejo ustrezna znanja, ki jih v času digitalne dobe zahtevajo delodajalci.

Raziskovalci, zaposleni na Fakulteti za organizacijske vede, sodelujejo v številnih internih, nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih programih oziroma projektih in tako fakulteto postavljajo na zemljevid izobraževalnih, raziskovalnih in svetovalnih storitev, kjer nastopa kot kompetenten in zanesljiv partner.

Na temelju diplomskega, magistrskega ali doktorskega študija je na fakulteti do danes diplomiralo preko 20.000 diplomantov, ki so znanja, ki so jih prejeli na fakulteti oplemenitili na svojih kariernih poteh.

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru trenutno izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe:

  • Organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov,
  • Inženiringa poslovnih sistemov,
  • Organizacije in managementa informacijskih sistemov,
  • Managementa v športu,
  • s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru izvaja študijski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu,
  • v postopku akreditacije pa je študijski program Krizni management.

Razvoj organizacijskih znanosti se je z leti spreminjal in z gosti okrogle mize, nosilci razvoja organizacijskih ved, se bomo na dogodku zazrli v preteklost in z nekakšno retrospektivo postavili mejnike Fakultete za organizacijske vede UM.

Udeleženci okrogle mize, se bodo dotaknili aktualnih tem, ki se nanašajo na razvoj organizacijskih ved in pojavljanje fakultete tako v slovenskem prostoru kot širše. Razpravljali bodo o prelomnih trenutkih v zgodovini fakultete in podali smernice za razvoj organizacijskih ved v prihodnosti. Izhodišča za pogovor se bodo nanašala tudi na bodoče prilagajanje visokošolskih zavodov in povečevanje dodane vrednosti izobraževalnih, raziskovalnih ter ostalih storitev za študente, gospodarstvo in zaposlene. Udeleženci okrogle mize bodo zaslužni in redni profesorji ter študenti, ki so bili tako v preteklosti kot danes nosilci razvoja organizacijskih ved in so s svojimi znanji, zagnanostjo ter predvsem polno mero inovativnosti postavljali in postavljajo odlične mejnike fakultete.

Udeleženci okrogle mize bodo

Red. prof. dr. Iztok Podbregar je dekan Fakultete za organizacijske vede od leta 2016 in  redni profesor za področja strateškega in kriznega managementa, managementa varnostnih in policijskih organizacij ter vojaške logistike.  Je član Katedre za organizacijo in management UM FOV in številnih drugih strokovnih nacionalnih in mednarodnih združenj. Ima dolgoletne vodstvene izkušnje v gospodarstvu, javni upravi in Slovenski vojski. Praktična in akademska znanja z odliko prenaša na mlade generacije v akademskem okolju in širše.
 

Zasl. prof. dr. Jože Gričar je profesor na programu OM Informacijskih sistemov in dolgoletni sodelavec Fakultete za organizacijske vede. Svoje raziskovalne aktivnosti usmerja na proučevanje e-poslovanja in njegovega vpliva na organizacije vseh vrst, posameznike in družbo. Je ustanovitelj dolgoletne in mednarodno uveljavljene Blejske e-konference, e-Središča in živega laboratorija na Fakulteti za organizacijske vede. Ves čas svojega delovanja je izrazito vpet v čezmejna in mednarodna sodelovanja.
 

Red. prof. dr. Tomaž Kern redni profesor za področje organizacijskih in informacijskih sistemov in član Katedre za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov. Kot vodja ali kot sodelavec sodeloval pri preko 50 večjih razvojnih in raziskovalnih projektih. Ima dolgoletne izkušnje s področja svetovanja in usposabljanja v mednarodnem in slovenskem okolju. Je tudi član združenja za projektni management: »Project Management Institute, Chapter Ljubljana«.
 

Red. prof. dr. Jure Kovač je redni profesor za področje Organizacija in management in vodja Katedre za organizacijo in management na UM FOV. Je dolgoletni član izvršilnega odbora Slovenskega združenja za projektni management, deset let pa je bil glavni urednik glasila Projektna mreža Slovenije, znanstvene, strokovne in informativne revije, ki jo izdaja omenjeno združenje. Je avtor in soavtor strokovne in znanstvene literature s področij organizacije in managementa.
 

Red. prof. dr. Goran Vukovič je redni profesor za področje Marketinga v izobraževanju in član Katedre za kadrovske sistema na UM FOV. Je vodja študijskih programov Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov na prvi, drugi in tretji stopnji. Sodeluje je pri različnih svetovalnih in raziskovalnih projektih in kot član programskih odborov konferenc sodeluje pri razvijanju področja Organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov.

 

David Rupnik je študent 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov. Od 6.10.2017 opravlja funkcije prodekana za študentska vprašanja UM FOV in vodi Študentski svet Fakultete za organizacijske vede UM.  
 

Okroglo mizo bo moderirala izr. prof. dr. Polona Šprajc, prodekanka za izobraževalno dejavnost. Je profesorica za področje Organizacije in managementa na Univerzi v Mariboru.

V kolikor vas zanima razvoj organizacijskih ved in bi se nam radi pridružili ste vljudno vabljeni.

Za udeležbo na okrogli mizi se prijavite preko el. pošte: cis@fov.uni-mb.si do 12.03. 2018.