12. 02. 2021
10:00
Lokacija: 
FOV UM
Online
Slovenia

Tudi letos za bodoče študente pripravljamo informativna dneva, ki bosta potekala na daljavo, in sicer v petek, 12. in soboto, 13. februarja.

V petek, 12. februarja se bomo z bodočimi študenti srečali v virtualnem prostoru ob 10. in 15. uri. V soboto, 13. februarja pa ob 10. uri.

Za vse bodoče študente smo pripravili posebno spletno stran: https://studiraj.fov.um.si/studenti_studij.html, na kateri boste našli več informacij o študiju na FOV, naših študijskih programih…

Na posamezne termine informativnih dni se lahko prijavite preko spletne povezave: https://1ka.arnes.si/a/11229 in posredovali vam bomo podrobnosti za priključitev na on-line dogodek.

  • Na spletne informativne dneve FOV UM 12. & 13. februarje se lahko povežete s klikom na spodnjo povezavo

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI4MDM0YmItNDQ1MC00NzViLWJmZmItZWY0ZjllMGQ0MzBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22cc302e98-7d82-4ad2-97db-2491b83a8b6d%22%7d .

Povezava do spletnih klepetalnic / Na voljo bomo po glavni predstavitvi:
Spletna klepetalnica - Informativni dan UM FOV

Za  več informacij se lahko obrnete na sodelavke referata FOV (referat.fov@um.si) ali sodelavke Kariernega centra (karierni.fov@um.si).

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.