02. 03. 2022
13:15
Lokacija: 
MS Teams
online
Slovenia

Spletna klepetalnica o študentski mobilnosti Erasmus+ je namenjena vsem študentom, ki razmišljajo o Erasmus+ mobilnosti in potrebujejo informacije o prijavnem postopku oziroma izbiri partnerske institucije v tujini.

Erasmus+ študentska mobilnost omogoča študentom, da del rednih študentskih obveznosti namesto na matični fakulteti opravijo na partnerski instituciji v tujini.

Na klepetalnici boste lahko sproščeno poklepetali z Erasmus+ ambasadorjema in koordinatorjem Erasmus+ na FOV.

Vabljeni na spletni dogodek, ki bo potekal preko spletnega orodja MS Teams. Prijave se zbirajo na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/11af65e8

  • Dogodku se pridružite s klikom na spodnjo povezavo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY3ZmIyMmUtZTE3Yy00NmVlLThmZDItMTcwNzQ4N2MwOGY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22fe840106-e680-41b5-aea3-cef90457ad9b%22%7d

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.