19. 01. 2022
13:00
Lokacija: 
MS Teams
Online
Slovenia

Zaključuje se zimski semester predavanj in vaj, bliža se zimsko izpitno obdobje, ki bo trajalo med 24. 1. 2022 in 18. 2. 2022.

Študente FOV vabimo na prvo letošnjo »online« klepetalnico, ki bo potekala v sredo, 19. januarja 2022 ob 13. uri preko orodja MS Teams.

V okviru klepetalnice bodo podane informacije o izpitnem redu, načinu prijav in odjav od izpitov in koristni nasveti za študij. V  klepetalnici bodo sodelovali prodekanica za izobraževalno dejavnost, tutorji profesorji in tutorji študenti ter predstavnica Referata za študijske zadeve, ki bodo na voljo za vsa dodatna morebitna vprašanja v zvezi s študijem na fakulteti.

Na klepetalnico se prijavite preko povezave: https://1ka.arnes.si/a/78cd444e

Dan pred dogodkom vam bomo posredovali povezavo do dogodka, ki bo objavljena tudi na tej spletni strani.

Dogodku se lahko pridružite s klikom na spodnjo povezavo:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMzZGMwOTQtOGJlMy00ZWI1LTlkYzUtOTgwOTQyOGU2Mzc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22cc302e98-7d82-4ad2-97db-2491b83a8b6d%22%7d

Vabljeni vsi študenti, še zlasti študenti prvih letnikov, ki boste lahko na enem mestu pridobili čim več koristnih napotkov za študij.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.