05. 02. 2019
17:00
Lokacija: 
knjižnjica fakultete
Fakulteta za organizacijske vede
Slovenia

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru vabita  na okroglo mizo z naslovom »Izzivi managementa v zdravstvu«, ki bo potekala v torek, 5. februarja 2019 ob 17. uri v knjižnici Fakultete za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

  • g. Jože Veternik, univ. dipl. ekon., direktor Zavoda OZG,
  • g. Janez Poklukar, dr. med., direktor Splošne bolnišnice Jesenice (SBJ),
  • mag. Mirko Stopar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje RS in
  • prof. dr. Iztok Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede UM.

Sodobni management je eden od temeljev moderne družbe. Brez njegovih metod in tehnik, ne bi bilo uspešnih in učinkovitih organizacij na različnih nivojih človekovega delovanja. Področje managementa v zdravstvu sovpada z interesi širše javnosti, in ima pomemben vpliv na mnoge segmente delovanja zdravstvenih organizacij, ki kakovostno in učinkovito opravljajo svoje temeljno poslanstvo ter rešujejo vsakodnevne izzive narekovane s strani sodobnega okolja.

Uspešno in učinkovito vodenje, upravljanje in management zdravstvenih organizacij, so zaradi širših zunanjih in notranjih dejavnikov razvoja organizacij ter možnosti, ki jih zdravstvene organizacije v državi imajo, vedno bolj povezani s potrebo časa in prostora, ki ga živimo. Številne spremembe, omejeni finančni in drugi viri, projektno delo, razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, je samo nekaj vzvodov, ki vsakodnevno krojijo možnosti za doseganje ciljev in standardov zdravstvenih organizacij.

Vabljeni govorniki se bodo skupaj z udeleženci okrogle mize med drugim pogovarjali o:

  • aktualnih temah sodobnega in učinkovitega vodenja in managementa zdravstvenih organizacij,
  • izzivih, ki jih narekuje sodobno okolje zdravstva,
  • sodobnih načinih managementa, vodenja in upravljanja standardov kakovosti v zdravstvu.

Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite preko el. pošte: cis@fov.uni-mb.si.

Vljudno vabljeni!