ECBE akreditacija študijskih programov FOV

Fakulteta za organizacijske vede je po uspešno pridobljeni akreditaciji leta 2009 tudi v letu 2011 gostila predstavnike European Council for Bussiness Education (v nadaljevanju: ECBE), katerih osnovno poslanstvo je spodbujanje in ohranjanje najvišje odličnosti izobraževanja v Evropskem prostoru za področje managementa.

Po zelo temeljitem evalvacijskem postopku študijskih programov, v katerega so bili vključeni tako visokošolski učitelji, kakor tudi študenti, je Fakulteta za organizacijske vede ponovno pridobila akreditacijo za študijske programe 2. stopnje (Bolonjski magistrski študijski programi), katero je slovesno prevzel dekan red. prof. dr. Marko Ferjan na uradni podelitvi akreditacije za bolonjske magistrske študijske programe na 16. konferenci v Budimpešti, ki se je odvijala 27., 28. in 29. maja 2011 pod naslovom "Student mobility in the New Europe and Beyond". Veljavnost akreditiranih študijskih programov velja za obdobje 1.6.2017 – 31.5.2020.

Pridobitev ECBE akreditacije izkazuje orientacijo FOV k nenehnemu izboljševanju in posodabljanju pedagoškega ter raziskovalnega dela. Pridobljena akreditacija omogoča večjo mednarodno povezljivost tako v projektnem in raziskovalnem delu, kakor tudi mednarodnih izmenjavah študentov in predavateljev.