ECBE akreditacija študijskih programov FOV

Fakulteta za organizacijske vede ima svoje študijske programe druge stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov, Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov in Inženiring poslovnih sistemov že od  2009 akreditirane pri European Council for Bussiness Education  (v nadaljevanju: ECBE), katerih osnovno poslanstvo je spodbujanje in ohranjanje najvišje odličnosti izobraževanja v Evropskem prostoru za področje managementa.

Po zelo temeljitem evalvacijskem postopku študijskih programov, v katerega so bili vključeni tako visokošolski učitelji kakor tudi študenti in drugi deležniki, je Fakulteta za organizacijske vede vnovič pridobila akreditacijo za študijske programe 2. stopnje (Bolonjski magistrski študijski programi) za obdobje pet let od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2025.

Pridobitev ECBE akreditacije izkazuje orientacijo FOV k nenehnemu izboljševanju in posodabljanju pedagoškega ter raziskovalnega dela. Pridobljena akreditacija omogoča večjo mednarodno povezljivost tako v projektnem in raziskovalnem delu, kakor tudi mednarodnih izmenjavah študentov in predavateljev.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.