E-izobraževanje

E-izobraževanje je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj fakultete s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij (e-predavalnic), ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.

Na Univerzi v Mariboru se kot elektronsko učno okolje uporablja odprtokodna rešitev Moodle. E-predavalnico lahko za e-izobraževanje uporabljajo vsi visokošolski učitelji in študentje univerze. Do nje lahko dostopajo preko povezave https://estudij.um.si/. Navodila za delo in postopek prijave udeleženci dobijo na portalu samem. V študijskem letu 2011/2012 smo uvedli uporabo e-izobraževanja v obliki kombiniranega načina pri različnih predmetih. To pomeni, da do 50 odstotkov izobraževalnega procesa poteka v klasičnih predavalnicah, preostalih do 50 odstotkov pa v e-predavalnicah. Vzporedno poteka uvajanje e-izobraževanja tudi za izredni študij.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.