Pravila poslovnega oblačenja – garant za uspešno poslovno komuniciranje

Namen seminarja:

Namen seminarja je spoznati osnovna načela komuniciranja in pravil poslovnega oblačenja ter vpliv le-teh na ugled posameznika, ki deluje v poslovnem svetu. Slušatelji seminarja se seznanijo s praktičnimi primeri pravilne in nepravilne rabe elementov poslovnega komuniciranja, ki lahko učinkovito pripomorejo h krepitvi ugleda in doseganju zastavljenih poslovnih ciljev. Ob koncu seminarja bodo slušatelji seznanjeni s pravili oblačenja, ki jih narekuje poslovni bonton oziroma protokol, s pomočjo katerih se bodo lahko izognili marsikateri zadregi na poslovnih in družabnih srečanjih.

Vsebine seminarja:

  • Osnove komuniciranja
  • Prvine uspešnega prepričevanja
  • Ugled kot prvina prepričevanja
  • Vpliv videza na ugled
  • Fenomeni barv
  • Pravila poslovnega oblačenja
  • Kodeksi: prosti čas, osnovni casual, casual, poslovni casual, poslovno oblačenje, poslovno oblačenje managerjev, večerna obleka, popolna večerna obleka
  • Uporaba kodeksov
  • Individualna nota

Oblike in metode dela:

Predavanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri in vajami.

Trajanje seminarja:

Seminar se izvaja 4 pedagoške ure.

Reference predavatelja:

Seminar izvaja predavatelj, ki  je redni profesor na Univerzi v Mariboru. Ima 32 let delovnih izkušenj in je strokovnjak s kadrovsko izobraževalnega področja. V sklopu študijskih programov na Fakulteti za organizacijske vede je nosilec in izvajalec predmetov: Poslovno komuniciranje, Odnosi z notranjimi javnostmi, Organizacija izobraževanja, Management izobraževalnih procesov, Interno komuniciranje in Kadrovski sistemi. Je avtor knjige Management poslovnega komuniciranja in avtor strokovnih ter znanstvenih člankov iz zgoraj omenjenih področij.