Napredna uporaba programa Word

Namen seminarja
Urejanje dokumentov, pisanje dopisov, tiskanje nalepk in podobna pisarniška opravila nam lahko vzamejo veliko časa. Poznavanje naprednih funkcij v okolju urejevalnika besedil Word bistveno olajšajo delo in skrajšajo čas urejanja dokumentov. V okviru seminarja se udeleženci seznanijo z naprednimi funkcionalnostmi, kot so urejanje in primerjanje dokumentov, spajanje dokumentov, priprava seznama naslovnikov za tisk, izdelavo enostavnih makrov za pogosto uporabljene funkcije orodja ter oblikovanje strokovnega besedila. Glede na želje naročnika se lahko delež posameznih vsebin na seminarju prilagodi.

Vsebine seminarja

  • osnovne funkcionalnosti orodja Word
  • sledenje spremembam in urejanje dokumenta
  • spajanje dokumentov
  • izdelava makrov
  • indeksi, reference in oznake

Oblike in metode dela
Seminar se izvede v obliki delavnice, na kateri se udeleženci seznanijo z delom v urejevalniku besedil in vse funkcionalnosti spoznajo na konkretnem primeru oblikovanja dokumenta in pošiljanja dopisa.

Komu je seminar namenjen
Seminar je namenjen vsem, ki menijo, da jim delo z dokumenti povzroča nepotrebne preglavice, predvsem pa vzame preveč časa. Z uporabo funkcionalnosti urejevalnika besedil, ki jih bodo udeleženci spoznali na seminarju bodo optimizirali svoje delo z dokumenti in prihranili čas za druga opravila.

Trajanje seminarja
Seminar traja en dan v skupnem obsegu 6 pedagoških ur. Vsebine, izvedba in obseg seminarja se glede na želje naročnika lahko spremenijo.

Reference predavateljev
Seminar izvajata predavatelja, ki se že vrsto let ukvarjata s področjem Računalništva in informatike, v okviru katerega se študente seznanja z naprednejšo uporabo računalnika in poučuje o uporabi različnih računalniških orodij že vrsto let. Oba predavatelja svoje napredno znanje urejevalnika besedila uporabljata za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela, objav v znanstvenih in strokovnih revijah ter pripravi različnih gradiv.