Pravno obvestilo

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.fov.uni-mb.si

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.fov.uni-mb.si, so last Fakulteta za organizacijske vede (v nadaljevanju FOV) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja FOV.

Na svojih spletnih straneh bo FOV zbiral nekatere osebne podatke obiskovalcev za potrebe obdelave morebitnih vprašanj ali za namene vpisa. Intranetne strani FOV vključujejo tudi uporabo osebnih podatkov zaposlenih in študentov. FOV se zavezuje, da bo vse osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo hranil le za interno uporabo ter jih ne bo posredoval drugim fizičnim in pravnim osebam.

Da bi preprečil nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovil njihovo ustrezno uporabo bo FOV uporabljal ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo zavarovanje.

FOV ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. FOV si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.

 

Ostalo avtorstvo

  • slika Portoroža na vstopni strani (t. i. slider), avtor Grant Bishop (vir fotografije)
  • slika Bleda na vstopni strani (t. i. slider), avtor Mihael Grmek (vir fotografije)
  • slika Kranja na vstopni strani (t. i. slider), avtor Mihael Grmek (vir fotografije)