Knjižne novosti julij - september 2022

 


Računalništvo

GOERICKE, Stephan (urednik). The future of software quality assurance. Cham: Springer Open, cop. 2020. XXI, 256 str., ilustr. ISBN 978-3-030-29511-0, ISBN 978-3-030-29509-7. [COBISS.SI-ID 120347395]

SHERMAN, Rick. Business intelligence guidebook : from data integration to analytics. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Morgan Kaufmann, cop. 2015. XXIII, 525 str., ilustr. ISBN 978-0-12-411461-6. [COBISS.SI-ID 28475943]

SKYRIUS, Rimvydas. Business intelligence : a comprehensive approach to information needs, technologies and culture. Cham: Springer, cop. 2021. XII, 273 str., ilustr. Progress in IS (Print). ISBN 978-3-030-67034-4, ISBN 978-3-030-67032-0. ISSN 2196-8705. [COBISS.SI-ID 123450115]

DEGUCHI, Atsushi. Society 5.0 : a people-centric super-smart society. Singapore: Springer Open, cop. 2020. XX, 177 str., ilustr. ISBN 978-981-15-2988-7, ISBN 978-981-15-2989-4. [COBISS.SI-ID 120232707]

WINTERS, Titus, MANSHRECK, Tom, WRIGHT, Hyrum. Software engineering at Google : lessons learned from programming over time. Bejgin [etc.]: O'Reilly, cop. 2020. XXV, 571 str., ilustr. ISBN 978-1-492-08279-8. [COBISS.SI-ID 122870787]

 


Management

HOFSTEDE, Geert H., HOFSTEDE, Gert Jan, MINKOV, Michael. Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. 3rd ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, 2010. XIV, 561 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-0-07-166418-9, ISBN 0-07-166418-1. [COBISS.SI-ID 10290972]

BOBEK, Samo, BRADAČ HOJNIK, Barbara, DUH, Mojca, KOREZ-VIDE, Romana, STERNAD ZABUKOVŠEK, Simona, ŠTRUKELJ, Tjaša, DUH, Mojca (urednik), ŠTRUKELJ, Tjaša (urednik). Izzivi trajnostnega razvoja organizacij. Harlow (England) [etc.]: Pearson Education, 2022, cop. 2023. 122 str., ilustr. ISBN 978-1-80006-681-6. [COBISS.SI-ID 122652419]

NUSSBAUMER KNAFLIC, Cole. Storytelling with data : a data visualization guide for business professionals. Hoboken (New Jersey): John Wiley & Sons, cop. 2015. XIII, 267 str., ilustr. ISBN 978-1-119-00225-3, ISBN 1-119-00225-7. [COBISS.SI-ID 11559508]

PISANI, Lea. Ravni oblačenja = Dress code : s posebnimi poglavji o gostovanju na televiziji, pogovoru za službo, pogrebni slovesnosti, poroki, maturantskem plesu in šoli : novo: kako oblikovati kodeks za sproščeno oblačenje v poslovnem svetu. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: L. Pisani, 2020. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-290-872-0. [COBISS.SI-ID 304966400]

PRAŠTALO, Boško. Mreženje : skrivnosti mreženja v zasebnem in poslovnem svetu. Kranj: Sellution, 2022. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1030-1. [COBISS.SI-ID 100182275]

RIGGS, Kelly, RIGGS, Robby. Counter mentor leadership : how to unlock the potential of the 4-generation workplace. Boston; London: Nicholas Brealey Publishing, cop. 2018. XIX, 346 str., ilustr. ISBN 978-1-47365-723-6, ISBN 978-1-47365-725-0, ISBN 978-1-47365-724-3. [COBISS.SI-ID 123088387]

ZUPANČIČ, Zdravko, ZUPANČIČ, Ana Aleksandra. Učinkovito sporazumevanje. Ljubljana: Šola retorike, 2009. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-91259-0-8. [COBISS.SI-ID 243162880]

 


Upravljanje s človeškimi viri (HRM)

ANDROJNA, Maša, BOŠTJANČIČ, Eva (urednik), LEP, Žan (urednik). Kako (še) spodbujati zaposlene : nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž. 1. izd. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 398 str., tabele. ISBN 978-961-7128-51-2. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/346. [COBISS.SI-ID 110989315]

WERNER, Steve (urednik). Managing human resources in North America : current issues and perspectives. London; New York: Routledge, 2007. XVII, 204 str., ilustr. Routledge global human resource management series. ISBN 978-0-415-39685-1, ISBN 978-0-415-39686-8, ISBN 0-415-39685-9, ISBN 0-415-39686-7. [COBISS.SI-ID 119573251]

STOREY, John, WRIGHT, Patrick M., ULRICH, David. Strategic human resource management : a research overview. London; New York: Routledge, cop. 2019. 112 str., ilustr. ISBN 978-1-138-59199-8, ISBN 978-0-429-49021-7. [COBISS.SI-ID 123461379]

TROGER, Hermann. Resetting human resource management : seven essential steps to evolve from crises. Cham: Springer, cop. 2022. XXV, 204 str., ilustr. Management for professionals (Print). ISBN 978-3-031-06165-3, ISBN 978-3-031-06166-0. ISSN 2192-8096. [COBISS.SI-ID 120616963]

 


Psihologija

HUDOVERNIK, Janez. Uspešni pod pritiskom : preverjene tehnike za odpravljanje stresa in povečanje odpornosti. Spodnje Laze: Pro acta, 2021. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-95371-0-7. [COBISS.SI-ID 61711107]

 


Statistika

ŠTEMBERGER, Tina. Še ena knjiga o statistiki : univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. 107 str., graf. prikazi, tabele. Knjižnica Ludus, 31. ISBN 978-961-293-101-8. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 77681411]

 


Sociologija

SPITZER, Manfred. Epidemija pametnih telefonov : nevarnosti za zdravje, izobraževanje in družbo. 1. izd. V Celovcu: Mohorjeva družba; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 263 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-3-7086-1054-2. [COBISS.SI-ID 39641347]

 


Delo - splošno

ARDELEAN, Joana. Burnout 911 : the ultimate guide to work-life balance. Des Plaines: Work-life Balance Academy, cop. 2022. 187 str., ilustr. ISBN 979-8-9858316-0-3, ISBN 979-8-9858316-1-0, ISBN 979-8-9858316-2-7. [COBISS.SI-ID 123753475]

AJDIŠEK, Manca, BOŠTJANČIČ, Eva (urednik), REBERC, Ana (urednik). Obrazi nasilja na delovnem mestu : psihološki pogledi in slovenska praksa. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0201-9. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/155/251/3994-1. [COBISS.SI-ID 299924480]

 


Pravo

SELINŠEK, Liljana (urednik), DVORŠEK, Anton (urednik). Korporacijski kriminal - praktični in teoretični vidiki. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2009. 134 str. ISBN 978-961-6230-88-9. [COBISS.SI-ID 245035008]

 


Pravo

DUH, Mojca, PRIMEC, Andreja. Strateški in pravni vidiki nasledstva družinskega podjetja. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2022. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-247-488-1. [COBISS.SI-ID 99671043]

 


Varnostna politika

ŠAPONJA, Vladimir. Taktika dela obveščevalnovarnostnih služb. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999. 223 str., graf. prikazi. Zbirka Učbeniki, 10. [COBISS.SI-ID 306376]

 


Vzgoja in izobraževanje

LIČEN, Nives (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 429 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0120-3. [COBISS.SI-ID 296888576]

 


Ekologija

GREENWOOD, Tom. Sustainable web design. New York: A Book Apart, cop. 2021. 125 str., ilustr. ISBN 978-1-952616-03-7. [COBISS.SI-ID 123687427]

 


Management in kontrola proizvodnje

JARDINE, Andrew Kennedy Skilling, TSANG, Albert H. C. Maintenance, replacement, and reliability : theory and applications. 3rd ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, 2022. XXX, 382 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-0-367-07605-4, ISBN 978-1-032-10245-0, ISBN 978-0-429-02156-5. [COBISS.SI-ID 119848451]

 


Umetnost. Rekreacija. Šport

BRANKOVIČ, Tadeja, FORTIN, Marjan. Tadeja Brankovič : peta olimpijada. Ljubljana: Športno društvo bi Nordic, 2022. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-95795-0-3. [COBISS.SI-ID 107262467]

 


Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FOV, 4. 10. 2022

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.