Knjižne novosti april – junij 2022

 


Management

DUBROVSKI, Drago. Management globalnega poslovanja. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2020. 312 str., ilustr. Znanstvene monografije MFDPŠ. ISBN 978-961-6813-48-8. ISSN 2232-2116. [COBISS.SI-ID 28159747]

DUBROVSKI, Drago. Management in organizacija. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2018. 157 str., ilustr. Znanstvene monografije MFDPŠ. ISBN 978-961-6813-44-0. ISSN 2232-2116. [COBISS.SI-ID 293211136]

DUBROVSKI, Drago, DERMOL, Valerij (glavni urednik). Razsežnosti kriznega managementa. 2. izd. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2022. 432 str., ilustr., graf. prikazi. Znanstvene monografije MFDPŠ. ISBN 978-961-6813-49-5. ISSN 2232-2116. [COBISS.SI-ID 93035523]

FERJAN, Marko, BERNIK, Mojca. Human resources management and organising remote work. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, cop. 2022. 157 str., tabele. Personalwirtschaft, Bd. 63. ISBN 978-3-339-12998-7, ISBN 978-3-339-12999-4. ISSN 1439-5258. [COBISS.SI-ID 106591491]

KOREN, Andrej. Teorije organizacij in vodenja : [študijsko gradivo]. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2014. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6813-25-9. [COBISS.SI-ID 273558272]

ZOHAR, Danah. The quantum leader : a revolution in business thinking and practice. New York: Prometheus Books, cop. 2016. 296 str., ilustr. ISBN 978-1-63388-241-6. [COBISS.SI-ID 24372710]

 


Upravljanje s človeškimi viri (HRM)

PERVANJE, Milena. Skrita moč : šest stebrov učinkovitega kadrovanja. 1. natis. Kranj: Personal, 2022. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0870-4. [COBISS.SI-ID 84893187]

 


Psihologija

HARI, Johann. Izgubljene povezave : odkrijte resnične vzroke depresije – in nepričakovane rešitve zanje. Brežice: Primus, 2022. 320 str. Zbirka SamoSvoji. ISBN 978-961-7129-57-1. [COBISS.SI-ID 94567171]

AŠIČ, Nejc, BOŠTJANČIČ, Eva (urednik), PETROVČIČ, Andreja (urednik). Kako spodbujati zaposlene : psihološki pristopi od A do Ž. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 531 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0366-5. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/236. [COBISS.SI-ID 25414147]

MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, ŠARIĆ, Marjeta, ŠTEH, Barbara, tš19,bib2019ped,. Izkustveno učenje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0226-2. [COBISS.SI-ID 300830464]

 


Ekonomija

BRADAČ HOJNIK, Barbara (avtor, urednik), HUĐEK, Ivona, MOČNIK, Dijana, REBERNIK, Miroslav (urednik). Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij : Slovenski podjetniški observatorij 2021. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 140 str., ilustr. Slovenski podjetniški observatorij. ISBN 978-961-286-592-4. ISSN 1854-8040. DOI: 10.18690/um.epf.2.2022. [COBISS.SI-ID 104454659]

HUDOVERNIK, Janez, PETERMAN, Roman, KRISTAN, Matjaž. Virtualni prodajni sestanek : kako z digitalnimi orodji obdržati in pridobiti nove kupce. Zgornje Gorje: Izobraževalni zavod Enominutni Coach, 2022. 224 str., ilustr. One minute coach. ISBN 978-961-95620-0-0. [COBISS.SI-ID 89529347]

 


Andragogika

MIKULEC, Borut (urednik), KUMP, Sonja (urednik), KOŠMERL, Tadej (urednik). Reflections on adult education and learning : the adult education legacy of Sabina Jelenc Krašovec = Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih : andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2021. 242 str., ilustr. Razprave FF. ISBN 978-961-06-0550-8. ISSN 2335-3333. https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/premisleki. [COBISS.SI-ID 87543811]

 


Ekologija

PODJED, Dan, POLAJNAR HORVAT, Katarina, BABIČ, Saša, BAJUK SENČAR, Tatiana, BEZJAK MLAKAR, Alenka, LIČEN, Daša, SMREKAR, Aleš, ŠRIMPF VENDRAMIN, Katarina, PODJED, Dan (urednik), POLAJNAR HORVAT, Katarina (urednik). Nevidno življenje odpadkov. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0608-9. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1983, DOI: 10.3986/9789610506096. [COBISS.SI-ID 93052931]

VEZJAK, Blanka. Trajnostno poslovanje : priročnik za organizacije. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2022. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-204-690-3. [COBISS.SI-ID 96939523]

 


Medicina

KEJŽAR, Anamarija, JENKO, Nika, NAHTIGAL, Simona, PUZIN, Ajda, TOMŠE, Nika, PREDOVNIK, Veronika, KESEROVIĆ, Marija, LAVRIH, Lana, BILIČIČ, Brina, VONČINA, Mateja. Vsak dan znova : knjiga o demenci. 2. izd. Radovljica: Didakta, 2021. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-261-629-8. [COBISS.SI-ID 77529347]

ŠVAB, Vesna. Duševna bolezen in stigma. Ljubljana: ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje, 2009. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-91304-7-6. [COBISS.SI-ID 244933888]

 


Poslovni management, administracija. Komercialna organizacija

18. REBERNIK, Miroslav (avtor, urednik), TOMINC, Polona, BRADAČ HOJNIK, Barbara, CRNOGAJ, Katja, RUS, Matej, ŠIREC, Karin (avtor, urednik). Vzdržljivost podjetniške aktivnosti : GEM Slovenija 2021. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. IV, 150 str., ilustr. Slovenski podjetniški observatorij. ISBN 978-961-286-595-5. ISSN 1854-8040. DOI: 10.18690/um.epf.3.2022. [COBISS.SI-ID 104500995]

 


Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FOV, 11. 7. 2022

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.