Obiščite novo spletno platformo Kariernega centra Univerze v Mariboru

Kategorija novice: 
Obvestila

Karierni center Univerze v Mariboru je v študijskem letu 2023/2024 pripravil novo spletno podporo za mreženje in sodelovanje med študenti in delodajalci, ki se imenuje Karierni:UM. Najdete jo na povezavi: https://karierni.um.si/.

Nova spletna platforma zagotavlja študentom, da lahko s pomočjo platforme izboljšajo svoje načrtovanje kariere, raziskujejo priložnosti pri delodajalcih, sodelujejo pri projektnih nalogah, krepijo svoje kompetence in še veliko več.

***

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.«

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.