Energy security in decision making and governance – methodolical analysis of energy trilemma index

Kategorija novice: 
Obvestila

Na spletni strani Kooperativnega online bibliografskega sistema COBISS.SI smo med aktualnimi objavami v najuglednejših publikacijah med drugim zasledili tudi izvirni znanstveni članek z naslovom »Energy security in decision making and governance – methodolical analysis of energy trilemma index«, avtorjev: Polone Šprajc, Miroslava Bjegovića in Bojane Vasić, pri katerem so sodelovali tudi naši raziskovalci, soavtorica je doktorska študentka Fakultete za organizacijske vede UM.

Prispevek pomembno dopolnjuje področje svetovne kritične infrastrukture in lahko služi kot orodje podpori odločanja v energetski politiki in upravljanju. Energetska varnost kot del nacionalno varnostnega sistema namreč postaja vse pomembnejši dejavnik globalne geopolitike, zato potrebuje nacionalni in globalni resor natančna in zanesljiva orodja za podporo odločanju.