Zagovor doktorske disertacije – Katja ZAJKO, univ. dipl. ekon.

Kategorija novice: 
Zagovori zaključnih del

Katja ZAJKO, univ. dipl. ekon., bo javno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: 

MODEL SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA PRIMERU ORGANIZACIJ ZA PONOVNO UPORABO V SLOVENIJI,  

v torek, 5. februarja 2019, ob 10.30 uri, v prostorih Fakultete za organizacijske vede, diplomska  soba – 707, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:

predsednik komisije:   red. prof. dr. Iztok Podbregar
mentorica:                     izr. prof. dr. Barbara Bradač Hojnik
somentorica:                doc. dr. Janja Jerebic
član:                               red. prof. dr. Boštjan Antončič
član:                               doc. dr. Matjaž Maletič

 

Doktorska disertacija je na vpogled v sobi 108.