14. 12. 2020
13:15
Lokacija: 
FOV UM
Online
Slovenia

Znanost je področje, ki vsakodnevno odpira nove poglede in spoznanja, a vsaka rešitev zastavlja nove izzive in z njimi povezana vprašanja. Na fakulteti si želimo pedagoško delo graditi na način, ki bo v čim večji meri reševal vprašanja znanosti in raziskav aktualnega časa ter usmerjal študente na pravo pot znanja v smeri njihovih kariernih poti.

V ponedeljek, 14. decembra, 2020, ob 13:15. uri, bo preko MS Teams potekala 4. tribuna o razvoju študija na FOV UM skupaj s predstavniki vodstva fakultete ter študentskim svetom, predstavniki FOVŠ-a in ostalimi študenti.

***

Tribuna o razvoju študija na FOV je srečanje študentov in profesorjev, namenjeno predvsem odpiranju mnogoterih tem, ki jih prinaša pedagoško delo ter proces izobraževanja.

Ključne točke tribune bodo usmerjena v naslednja izhodišča:

  • Kaj študentom predstavlja študij ter na kakšen način njihove želje v zvezi s študijem uresničujejo na FOV UM?
  • Katera so področja oz. vprašanja, ki jih lahko v povezavi s pedagoškim delom razrešimo v skupno korist študentov in visokošolskih učiteljev?
  • Katera so interesna področja, kjer bi morali slišati in upoštevati želje in pričakovanja študentov?
  • Kako si študenti predstavljajo idealni študij na FOV UM?
  • Načrti in prihodnji izzivi.  
  • Odprta vprašanja in predlogi.

Kot izhodišče za razpravo je pripravljena tudi anonimna anketa o mnenju študentov o zadovoljstvu s pedagoškim procesom na FOV. Najdete jo na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/5469 .

Rezultati ankete bodo služili tudi kot izhodišče za razpravo na tribuni, zato ste študenti vabljeni, da anketo izpolnite do petka, 11. decembra 2020.

Povezava do »online« dogodka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNkZDhmNGUtOWVkMy00MGE1LWE1MDYtNWYyYTk4NzNhZjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%2278b6f825-f9e5-4d82-b111-b8644a1558be%22%7d

 

Vljudno vabljeni!

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.