4., 5. opravljanje izpita in komisijski izpiti vpisani do 2012/13

Študenti vpisani od študijskega leta 2002/2003 in so prvič opravljali izpit pred 1. 10. 2007, posamezni izpit lahko opravljajo 11-krat, če so na izpit prvič pristopili po 1.10.2007 imajo 8-krat možnost opravljanja.

Študenti vpisani od študijskega leta 2007/2008 lahko posamezni izpit opravljajo 8-krat.

4., 5. opravljanje izpita

Prijava na izpit je elektronska preko AIPSa, najmanj 7 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden naračunu. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG, se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o vplačilih.

6. in nadaljnja opravljanja izpita (komisijski izpit)

Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene, pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 6. in vsak naslednji izpit.

Prijava na izpit je elektronska preko AIPSa, najmanj 7 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden naračunu. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG, se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o vplačilih.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.