Vodenje projektov in organizacija dela

Namen seminarja
Cilj seminarja je seznanjanje s projekti, projektnim vodenjem, pripravo projektov, obvladovanjem izvedbe, obvladovanjem tveganj, vključevanjem zunanjih in notranjih deležnikov, motivacijo članov projektnih timov in z vzpostavitvijo projektnega sistema.

Vsebine seminarja

IZHODIŠČA

  • opredelitev projekta
  • opredelitev projektnega managementa

ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV

  • vključevanje projektov v poslovni sistem
  • organizacija dela v projektu in motiviranje projektnih timov

PROCESI V PROJEKTU

  • priprava projektov
  • spremljanje in vodenje projekta
  • zaključevanje projekta

PROJEKTNI SISTEM IN PODPORA PROJEKTNEMU DELU

  • projektna dokumentacija
  • projektni informacijski sistem

Oblike in metode dela
Predavanje bo potekalo v obliki seminarja in interaktivnega dela s slušatelji. Uporabljeni bodo konkretni primeri planiranja in vodenja projektov.

Komu je seminar namenjen
Seminar je namenjen udeležencem iz podjetij ali ustanov, ki sodelujejo v projektih kot upravljalci ali vodje. Namenjen je tudi udeležencem, ki so strokovnjaki na posameznih področjih in so hkrati člani projektnih timov.

Trajanje seminarja
Dvodnevni seminar traja 12 pedagoških ur. Vsak dan je predvidenih 6 pedagoških ur, v treh blokih po dve uri z odmori. Trajanje seminarja se glede na želje naročnika lahko spreminja.

Reference predavatelja
Predavatelj je strokovnjak s področja organizacijskih in informacijskih sistemov in je kot vodja ali kot sodelavec sodeloval pri preko 50 večjih razvojnih in raziskovalnih projektih. Ima dolgoletne izkušnje s področja svetovanja in usposabljanja v mednarodnem in slovenskem okolju.