Poklici in delovna mesta

Poklici in delovna mesta, ki jih opravljajo diplomanti programa Inženiring poslovnih sistemov:

 • glavni planer
 • kalkulant/normirec dela in materialov v proizvodnji
 • koordinator poslovne transformacije
 • koordinator za kakovost poslovanja
 • manager oskrbovalne verige
 • manager poslovnih in produkcijskih procesov
 • manager za obvladovanje fizičnih sredstev
 • manager za nabavo in storitve na področju logistike, skladiščenja, transporta
 • nabavni referent
 • oblikovalec delovnih mest
 • planer/terminer proizvodnje
 • podatkovni analitik
 • prodajni referent
 • projektni manager
 • projektni tajnik
 • referent za vzdrževanje osnovnih sredstev
 • strokovni sodelavec za analiziranje in planiranje oskrbovalnih in proizvodnih procesov
 • strokovnjak za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov pri organizaciji dela
 • strokovnjak za prenovo in organiziranje poslovnih in produkcijskih procesov

Poklici in delovna mesta, ki jih opravljajo diplomanti programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov:

 • analitik poklicnega dela
 • asistent v kadrovski službi
 • direktor za organizacijo in splošne zadeve
 • kadrovski manager
 • kadrovski referent
 • karierni svetovalec
 • organizator izobraževanja v podjetjih in drugih organizacijah
 • strokovnjak za usposabljanje na delovnem mestu
 • svetovalec za kadrovanje
 • svetovalec za osebno in poslovno uspešnost
 • svetovalec za poklicno izobraževanje
 • svetovalec za zaposlovanje
 • svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
 • vodja skupnih služb
 • vodja službe državnih organov
 • vodja službe za odnose z javnostmi
 • vodja splošno kadrovskega sektorja
 • zastopnik za zaposlovanje

Poklici in delovna mesta, ki jih opravljajo diplomanti programa Organizacija in management informacijskih sistemov:

 • administrator baz podatkov
 • informatik
 • manager poslovnih procesov
 • podatkovni analitik
 • poslovni analitik
 • razvijalec informacijskih sistemov
 • razvijalec oblačnih storitev
 • razvijalec spletnih in mobilnih rešitev
 • sistemski analitik
 • sistemski inženir
 • skrbnik za varnost informacijskega sistema
 • specialist za digitalno oglaševanje in družbena omrežja
 • specialist za digitalno transformacijo
 • specialist za računalniško podporo
 • svetovalec za IT
 • vodja informatike
 • vodja IT projektov

Poklici in delovna mesta, ki jih opravljajo diplomanti programa Management v športu:

 • direktor športnega objekta
 • direktor športno-turistične organizacije
 • sekretar/direktor kluba
 • sekretar/direktor športne prireditve
 • sekretar/direktor športne zveze