Menadžment u sportu (SRB)

Naziv programa: Menadžment u sportu

Naziv diplome (slovenački jezik): diplomirani menedžer v športu (VS)

Trajanje programa: studije traju tri godine, ukupan broj bodova je 180 ESPB

Jezik: engleski ili slovenački

Način in oblik izvodjenja studija: vanredni

Predmeti će se izvoditi od 50% do 100% na daljinu. Metode i oblici studija će biti fleksibilni, što znači da će studentima sportistima biti omogućeno studiranje uporedo sa sportskom karijerom. Zbog toga će veći deo studijskog programa biti izveden online.  Za predmete za koje je to neophodno (npr. sportska medicina, računovodstvo i drugo) će nastavni plan biti organizovan u učionici, uz mogućnost aktivnog učestvovanja studenata u studijskom procesu. 

Cilj programa: Osnovni cilj studijskog programa I stepena strukovnih studija Menadžment u sportu je osposobiti stručnjake za samostalno izvođenje funkcija procesa menadžmenta u sportskim organizacijama, klubovima, savezima, kao i u okviru projekata u sportu: planiranje, organizovanje, vođenje, kontrola i motivisanje. Diplomci će biti sposobni za operativno izvršavanje poslovne funkcije: nabavke, marketinga, prodaje, ljudskih resursa, finansijsko-računovodstvene funkcije, planiranja, organizovanja, vođenja, kontrole, kao i operativno izvođenje projekata i pojedinačnih aktivnosti unutar projekta.

 

Specifične kompetence programa

Student se u periodu trajanja studija:

 • upoznaje sa ključnim znanjem, strategijama, metodološkim pristupima i funkcijama procesa menadžmenta i poslovnim funkcijama;
 • osposobljava za operativno izvršavanje funkcija procesa menadžmenta i poslovnih funkcija u sportskim organizacijama, projektima u sportu i sportsko-uslužnim organizacijama, jer je studijski program usmeren ka sticanju obrazovanja kako iz oblasti poslovnog upravljanja, tako i iz oblasti sporta;
 • uči da poštuje sportsku i poslovnu etiku, kao i dobru poslovnu praksu.

Studije su fokusirane u pravcu praktične primenljivosti znanja.

Stručni profil studijskog programa diplomiranom studentu omogućava:

 • razvoj širokog spektra kompetencija koje mu omogućavaju efikasno savladavanje oblasti ljudskih resursa, kao što su planiranje, ocenjivanje intelektualnog potencijala, selekcija, informisanje, motivisanje, nagrađivanje i napredovanje zaposlenih, određivanje traženih i postojećih kompetencija, radno-pravni odnosi, utvrđivanje potreba za novim znanjem, planiranje, izvođenje, evaluacija obrazovanja, prenos i upravljanje znanjem;
 • sticanje kompetencija iz oblasti vaspitanja i obrazovanja za rad u okviru klubova ili sportskih saveza (pedagogija, andragogija, didaktika, metodologija, kurikulum, menadžment u obrazovanju, e-obrazovanje);
 • sticanje kompetencija iz oblasti upravljanja projektima za samostalno izvođenje događaja, što uključuje osnove planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole izvođenja projekata; student takođe stiče osnovna znanja iz logistike;
 • sticanje kompetencija iz oblasti marketinga i komuniciranja: razvijanje marketing miks koncepta, marketinško komuniciranje, odnosi sa javnošću, krizno komuniciranje;
 • sticanje kompetencija koje mu omogućavaju savladavanje informatike u manjem ili srednje velikom poslovnom sistemu, kao i sticanje teoretskog i praktičnog znanja o elektronskom poslovanju;
 • sticanje stručnog znanja iz ekonomike preduzeća i računovodstva; student postaje osposobljen da samostalno pripremi manje zahtevan bilans stanja, kao i da razume najkompleksnije bilanse stanja i da pripremi izračune;
 • sticanje osnovnog znanja iz oblasti sportske nauke: kineziologije, sportske ishrane, sportske medicine i psihologije.

 

Profil diplomiranog studenta

Diplomac 1. stepena strukovnih studija Menadžment u sportu je u potpunosti osposobljen za upotrebu metodološkog znanja u praktičnom rešavanju problema. Sposoban je za organizovanje sportskih i drugih projekata na operativnom nivou,  kao i za usklađivanje poslovnih delatnosti u sportskim, privrednim i drugim organizacijama, izvršavanja operativnih zadataka iz oblasti vođenja, upravljanja i rukovođenja, kao i planiranja i organizovanja procesa iz oblasti menadžmenta. Osposobljen je za upravljanje poslovnog informacionog sistema. Njegove kompetencije se baziraju na stečenom znanju iz oblasti menadžmenta, upravljanja projektima, računovodstva, finansija, marketinga, odnosa sa javnošću i poznavanja poslovnih funkcija u organizaciji.

 

Letak Management in Sport (engleski jezik)

 

 • Curriculum 2022/2023
 • Curriculum 2023/2024
 • Prva godina

  Predmet Predmetni nastavnici ESPB Broj časova
  Stručna terminologija na engleskom jeziku A. Tratnik 10 102
  Kineziologija J. Planinšec 10 102
  Menadžment u sportu E. Kolar 10 102
  IInformacioni sistemi u sportu A. Pucihar, M. Kljajić Borštnar 10 102
  Psihologija B. Musil, S. Tement  10 102
  Menadžment projekata u sportu T. Kern 10 102

  Druga godina

  Predmet Predmetni nastavnici ESPB Broj časova
  Ekonomika, računovodstvo i finansije u sportu   10 102
  Menadžment ljudskih resursa M. Ferjan, E. Jereb 10 102
  Organizacioni i pravni vidici sporta E. Kolar 10 102
  Marketing G. Vukovič 10 102
  Menadžment sportskih događaja i objekata  E. Kolar 10 102
  * Odnosi sa javnošću M. Ferjan 10 102
  * Logistika u sportu T. Kramberger  10 102
  * Ishrana sportista N. Rotovnik Kozjek  10 102

  * Student odabere jedan od ponuđena tri izborna predmeta

  Treća godina

  Predmet Predmetni nastavnici ESPB Broj časova
  Osnove sportske medicine M. Vogrin 10 102
  Sportski turizam M. Gorenak 10 102
  Menadžment bezbednosti u sportu I. Podbregar 10 102
  ** Menadžment sportskih timova G. Vukovič 10 102
  ** Podatkovna analitika u sportu  M. Kljajić Borštnar 10 102
  Stručna praksa G. Vukovič 10 102
  Diplomski rad   10 102

  ** Student odabere jedan od dva ponuđena izborna predmeta

 • The curriculum and course syllabuses that apply to the generations of students enrolled in the first year of study in the academic year 2023/24 are available HERE

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.