Management u sportu (HRV)

Naziv programa: Management u sportu

Naziv prvostupnika (slovenski jezik): diplomirani menedžer v športu (VS)

Trajanje: Studij traje tri godine i sadrži ukupno 180 ECTS bodova. 

Jezik: engleski ili slovenski

Način i oblici izvođenja studija: Studijski program će se izvoditi kao izvanredni.

Predmeti će se izvoditi od 50% do 100% na daljinu. Metode i organizacijski oblici studija bit će fleksibilni, što znači da će studentima sportašima biti dana mogućnost studija paralelno sa sportskom karijerom. Iz tog će razloga veći dio biti e-studij. Kod predmeta kod kojih je to nužno (npr. sportska medicina, računovodstvo, itd.), nastavni sadržaji bit će organizirani u učionici, uz mogućnost aktivne participacije studionika u studijskom procesu.

Cilj programa: Temeljni cilj studijskog programa 1. stupnja Management u sportu je osposobiti stručnjake koji će biti sposobni izvoditi radne zadatke na području izvođenja funkcija procesa managementa u sportskim organizacijama, organizacijama koje nude sport kao prodajnu uslugu i u okviru sportskih projekata: planiranje, organiziranje, vođenje, kontrola i motiviranje. Prvostupnici će biti sposobni operativno izvoditi poslovne funkcije: nabavu, marketing, prodaju, kadrovsku i financijsko-računovodstvenu funkciju, planiranje, organizaciju, vođenje, nadzor te operativnu izvedbu projekata i pojedinačnih djelatnosti unutar projekata.

 

Nastavno specifične kompetencije

Student se za vrijeme studija:

 • upoznaje sa ključnim činjenicama, zakonitostima i zavisnostima iz područja sporta te metodološkim pristupima, funkcijama procesa managementa i poslovnim funkcijama;
 • osposobljava za operativno izvođenje funkcija procesa managementa i poslovnih funkcija u sportskim organizacijama, sportskim projektima i sportsko-uslužnim organizacijama, jer sadržaj studija poseže u područje poslovnih znanosti te u područje sporta;
 • poučava u duhu poštovanja zakonitosti, sportske i poslovne etike te dobrih poslovnih praksa.

Studij je usmjeren ka stjecanju praktičnih znanja.

Stručni profil studijskog programa prvostupniku omogućava:

 • razvoj širokog spektra kompetencija kojima učinkovito kontrolira područje ljudskih resursa: planiranje, ocjenjivanje intelektualnog potencijala, biranje, informiranje, motiviranje, nagrađivanje i napredovanje zaposlenih; određivanje zahtijevanih i stvarnih kompetencija; radno-pravnih odnosa; otkrivanje potreba za novim znanjem, planiranje, izvođenje, evaluacija obrazovanja, prijenos i upravljanje znanjem;
 • pridobivanje kompetencija iz područja odgoja i obrazovanja za rad u okviru klubova ili sportskih saveza (pedagogija, andragogija, didaktika, metodologija, kurikulum, management u obrazovanju, e-obrazovanje);
 • pridobivanje kompetencija iz područja projektnog managementa za samostalno izvođenje događaja, što uključuje osnove planiranja, organiziranja, vođenja, kontrole tijeka projekata; student dobiva i osnovno znanje logistike;
 • pridobivanje kompetencija iz područja marketinga i komuniciranja: stvaranje marketinškog miksa, marketinško komuniciranje, odnosi s javnošću, krizno komuniciranje;
 • pridobivanje kompetencija koje mu omogućuju svladavanje informatike manjeg ili srednje velikog poslovnog sistema, kao i teoretska i praktična znanja o elektronskom poslovanju;
 • pridobivanje stručnih znanja iz područja ekonomika poduzeća i računovodstva; student se osposobljava da samostalno izradi manje zahtjevnu bilancu, da razumije najkompleksnije bilance i da sam izradi kalkulacije;
 • pridobivanje osnovnih znanja iz područja sportskih znanosti: kineziologije, sportske prehrane, sportske medicine i psihologije.

 

Profil prvostupnika

Prvostupnik studijskog programa 1. stupnja Management u sportu je osposobljen za upotrebu metodološkog znanja pri rješavanju praktičnih problema. Prvostupnik ovladava operativnim organiziranjem sportskih i drugih projekata te koordiniranjem poslovnih djelatnosti u sportskim, gospodarskim i negospodarskim organizacijama; izvodi operativni rad na području  vođenja, upravljanja i poslovođenja; planira i organizira procese iz područja managementa. Osposobljen je za svladavanje  managerskog informacijskog sistema. Njegovu kompetentnost snažno podupiru znanja iz područja  managementa, izvođenja projektnog rada, računovodstva, financija, marketinga, odnosa s javnošću i  poznavanja poslovnih funkcija u organizaciji.

 

Letak Management in Sport (engleski jezik)

 

 • Curriculum 2022/2023
 • Curriculum 2023/2024
 • 1. godina

  Predmet Nastavnici ECTS Broj sati
  Stručna terminologija na engleskom jeziku A. Tratnik 10 102
  Kineziologija J. Planinšec 10 102
  Management u sportu E. Kolar 10 102
  Informacijski sustavi u sportu A. Pucihar, M. Kljajić Borštnar 10 102
  Psihologija B. Musil, S. Tement  10 102
  Management projekata u sportu  T. Kern 10 102

  2. godina

  Predmet Nastavnici ECTS Broj sati
  Ekonomija, računovodstvo i financije u sportu   10 102
  Kadrovski management M. Ferjan, E. Jereb 10 102
  Organizacijski i pravni vidici sporta E. Kolar 10 102
  Marketing G. Vukovič 10 102
  Management sportskih događaja i objekataov  E. Kolar 10 102
  * Odnosi s javnošću M. Ferjan 10 102
  * Logistika u sportu T. Kramberger  10 102
  * Prehrana sportaša N. Rotovnik Kozjek  10 102

  * Student odabere jedan od ponuđena tri izborna predmeta

  3. godina

  Predmet Nosilec ECTS Ure
  Osnove sportske medicine M. Vogrin 10 102
  Sportski turizam M. Gorenak 10 102
  Sigurnosni management u sportu  I. Podbregar 10 102
  ** Management sportskih timova G. Vukovič 10 102
  ** Analiza podataka u sportu  M. Kljajić Borštnar 10 102
  Stručna praksa G. Vukovič 10 102
  Diplomski rad   10 102

  ** Student odabere jedan od dva ponuđena izborna predmeta

   

 • The curriculum and course syllabuses that apply to the generations of students enrolled in the first year of study in the academic year 2023/24 are available HERE

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.