Opravljanje izpitov

 

NAVODILA ŠTUDENTOM IN MINIMALNI STANDARDI ZA IZVAJANJE IZPITOV NA DALJAVO 

OBVESTILO – OPRAVLJANJE IZPITOV V IZREDNIH RAZMERAH – COVID – 19

DODATNE INFORMACIJE O IZVEDBI PISNIH IZPITOV V IZREDNIH RAZMERAH - COVID- 19

 

Izpitni red in plačilo prispevkov:

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru
Cenik in Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru


Postopek prijave na izpit

Prijava na izpit je elektronska preko AIPSa (https://aips.um.si/). Rok e-prijave je najkasneje 7 dni pred izpitnim rokom! Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Izvajalec (profesor ali asistent) sme opravljanje izpita dovoliti le kandidatom uvrščenim na seznam prijavljenih na izpit, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu, določene z učnim načrtom posamezne učne enote.

Prijava preko AIPSa je možna med 3.00 in 24.00 uro 365 dni na leto. Zaradi redne izdelave varnostnih kopij podatkov, elektronska prijava med 24.00 in 3.00 uro zjutraj ni mogoča.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.


Postopek odjave od izpita

Študent lahko odjavi izpit elektronsko najkasneje dva dni pred izpitom preko AIPS-a.

Posebej vas opozarjamo na določbo 23.člena o postopku odjave izpita, katero ureja referat za študentske zadeve in ne profesor ali asistent. V primeru, da se elektronsko ne odjavite 2 dni pred razpisanim rokom in imate opravičljive razloge morate v referat za študentske zadeve v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku dostaviti ustrezna pisna dokazila. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, se prispevek ne zaračunava. V nasprotnem primeru boste imeli prepoved in se na naslednji rok ne boste mogli prijaviti!


Klasična prijava na izpit

Študent se praviloma na izpit prijavlja elektronsko, v posameznih primerih pa tudi pisno s klasično prijavnico. Pisno prijavo dopuščamo v primeru:

  • višanje ocene (prijavite se najmanj sedem dni pred razpisanim izpitnim rokom. V vrstico "vrsta preverjanja" napišite opombo "za boljšo oceno")
  • zadnji izpit pred diplomiranjem
  • strokovna praksa oz. praktikum

 

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

Posebnosti Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru

Posebej vas opozarjamo na določilo 39. člena končnih določb

(1) Spremembe 2. in 3. odstavka 11. člena in 15. člena pravilnika se začnejo uporabljati v študijskem letu 2012/2013 za študente, ki bodo takrat prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.

(2) Za študente, ki so ob začetku veljave teh dopolnitev pravilnika že prijavljeni na izpit, določila dopolnitev pravilnika za to prijavo ne veljajo, razen če so za študenta ugodnejša.

Navedena določila obravnavajo naj večje možno število opravljanj posameznega izpita (6) in komisijsko opravljanje izpitov (obvezno od 4. dalje), ki zadevajo omenjeno generacijo študentov od 12/13 in ponovno vpisane. Ostalim študentom se v tem delu pravila niso spremenila.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.