Usmeritve in predloga za izdelavo zaključnega dela

Z izdelavo in zagovorom zaključnega dela, se zaključi študij na Fakulteti za organizacijske vede. Postopek za dokončanje študija je opisan v Navodila v postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za organizacijske vede UM, izdana s strani dekana, red. prof. dr. Iztoka Podbregarja dne 16. 7. 2019.

Navodila si preberite, preden se lotite priprave zaključnega dela.

Študent po navodilih mentorja in spodnjih usmeritvah za pisanje zaključnih del pripravi zaključno delo.